Back to top

Οι τιμές παραγωγού σταθεροποιήθηκαν σε υψηλό επίπεδα το πρώτο τρίμηνο του 2023

Το πρώτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2022. Την ίδια περίοδο, οι τιμές παραγωγού στις κατασκευές αυξήθηκαν κατά 2,2%, ενώ οι τιμές παραγωγού στις υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,3%.

Αυτές οι αλλαγές τιμών ήταν σχετικά μέτριες σε σύγκριση με τις πολύ δυναμικές μεταβολές των τιμών κατά το 2021 και το 2022.

Το 2021 και το 2022, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν με ένα πρωτοφανή τρόπο. Μεταξύ του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του τελευταίου τριμήνου του 2022, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 44%. Η εξέλιξη αυτή επηρεάστηκε κυρίως από τις τιμές της ενέργειας. 

Πηγή: 
Eurostat, 18 Ιουλίου 2023