Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

About us

Partners involved in the Project:
 

National Centre for Social Research (Coordinating Partner)
Address: 14-18 Mesogeion av., 115 27 Athens
Tel.: +30 - 210 - 7491600
Fax: +30 - 210 - 7489800
Team Leader: D. Balourdos

Economic and Social Council of Greece
Address: Avrosiou Frantzi 9, 117 43 Athens
Tel.: +30 - 210 - 9249510/12
Fax: +30 - 210 - 9249515
Team Leader: A. Xyraphis

The Vocational Training Centre of INE/GSEE
(the Labour Institute of the Greek General Confederation of Labour)

Address: Em. Benaki 71a, 106 81 Athens
Tel.: +30 - 210 - 3327710
Fax: +30 - 210 - 3304452
Team Leader: V. Kriatsioti

EFXINI POLI, Local Authorities Network for Social, Cultural, Tourist, Environmental and Agricultural Development
Address: Thessalias 60, 136 71 Acharnai
Tel.: +30 - 210 - 2406731, +30 - 210 - 2400193
Fax: +30 - 210 - 2406732
Team Leader: N. Krimnianiotis