Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Ποιοί είμαστε

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: +30 - 210 - 7491600
Φαχ: +30 - 210 - 7489800
Επικεφαλής: Δ. Μπαλούρδος

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Ταχ. Δ/νση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα
Τηλ.: +30 - 210 - 9249510/12
Φαχ: +30 - 210 - 9249515
Επικεφαλής: Α. Ξυράφης

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
του Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

Ταχ. Δ/νση: Εμ. Μπενάκη 71Α, 106 81 Αθήνα
Τηλ.: +30 - 210 - 3327710
Φαχ: +30 - 210 - 3304452
Επικεφαλής: Β. Κριατσιώτη

ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική &
Αγροτική Ανάπτυξη

Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλίας 60, 136 71 Αχαρναί
Τηλ.: +30 - 210 - 2406731, +30 - 210 - 2400193
Φαχ: +30 - 210 - 2406732
Επικεφαλής: Ν. Κριμνιανιώτης