Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Objectives

A thorough review of the EU's programmes for employment and social affairs concluded that the Commission should be more effective in its operations, undertake more strategic planning and be more focused in its activities. In response to this evaluation, the Commission has developed a strategic framework in order to apply a more strategic and participatory approach to implementing PROGRESS.

The Strategic Framework is an important internal management and accountability tool with two important functions: setting out PROGRESS's strategy and assessing PROGRESS's contribution to achieving the Social Agenda goals. It is also a living document that will continue to evolve as new opportunities arise and others are exhausted or take lower priority.

The Strategic Framework sets goals that PROGRESS must attain - "outcomes" - both in the near future and longer term, the contribution that it can make and how we will work with our partners to undertake these objectives. It follows a logical chain where the ultimate outcome  determines what intermediate and then immediate outcomes we will seek to reach during the programme's lifecycle of 2007-13. The immediate outcomes must be achieved for the intermediate outcomes to be attained, and so on.

Performance measurement is crucial to making the EU and Member States accountable for the policies and actions they take. The Framework thus also gives a set of performance indicators that we will use to assess whether PROGRESS has reached its targets and supplied its products.