Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

The programme

PROGRESS is the EU's employment and social solidarity programme. It was established to support financially the implementation of the objectives of the European Union in employment, social affairs and equal opportunities, as set out in the Social Agenda. It also contributes to the achievement of the EU 'Lisbon' Growth and Jobs Strategy.

Working alongside the European Social Fund (ESF), PROGRESS started in 2007 and will run until 2013. This programme replaces the four previous ones that ended in 2006 covering actions against discrimination, equality between men and women, employment measures and the fight against social exclusion. The EU opted for a single programme to rationalise and streamline EU funding and concentrate its activities to improve the impact.

PROGRESS will ensure that EU social policy remains on course to face the key policy challenges and concentrate on actions that need a combined European effort. It will work to support Member States to ensure they deliver on their commitments to create more and better jobs, to guarantee equal opportunities for all and to implement EU laws uniformly.

PROGRESS has a global budget of € 743,25 million for seven years (2007-2013). The EU will use this budget to act as a catalyst for change and modernisation in five areas:

  • Employment
  • Social inclusion and protection
  • Working conditions
  • Non-discrimination
  • Gender equality