Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Suggested documents

Έκθεση

"Policies against Discrimination"

(Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, Ιούλιος 2011)


Article of Apostolos E. Xyraphis titled:
"Les choix manageriaux de gestion des ressources humaines «agees». Une approche comparative.",
in the biannual scientific review "Social Cohesion and Development", 2011.


Έκθεση

"The role played by European Social Partners, the European Economic and Social Committee and by the Economic and Social Council of Greece in Combating Discrimination."

(Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2011)