Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Προτεινόμενα κείμενα

Έκθεση
Πολιτικές κατά των Διακρίσεων
(Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, Ιούλιος 2011)


Άρθρο του Απόστολου ΕΞυράφη με τίτλο: 
"Les choix manageriaux de gestion des ressources humaines «agees». Une approche comparative.",
στην εξαμηνιαία επιστημονική επιθεώρηση «Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη», 2011.


Έκθεση
Ο ρόλος των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος στην Καταπολέμηση των Διακρίσεων
(Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2011)


Μας ενδιαφέρει η άποψή σας:
Ερωτηματολόγιο με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων

Οδηγίες:

  1. Παρακαλούμε αποθηκεύστε το αρχείο του παραπάνω συνδέσμου.
  2. Ανοίξτε, συμπληρώστε και αποθηκεύστε το ερωτηματολόγιο.
  3. Αποστείλτε στη διεύθυνση e-mail : empeiria@scadoke.ondsl.gr