Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

The ESC of Greece believes that communication and cooperation with relevant institutions around the world, and the signing of Memoranda of Understanding with ESCs from other continents, offer new opportunities for collaboration on a privileged basis for the country.
In this regard, relevant initiatives have already been implemented and others are underway with ESCs from Asia, Africa and South America, such as:

• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Development Commission of South Korea
Athens, 17/12/2015

• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Council of Gabon
Athens, 8/10/2014


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the National Economic and Social Council of Algeria
Athens, 7/10/2014


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Council of Guinea
 Athens, 1/7/2014


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic, Social and Environmental Council of Morocco
Athens, 30/6/2014


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Council of Benin
Athens, 11/2/2013

• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Committee of Israel
Thessaloniki, 10/9/2012

• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Development Council of Brazil
Rio de Janeiro, 14/6/2012


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Public Council of the Republic of Armenia
Yerevan, 23/3/2012


• Memorandum of Understanding between the Economic and Social Council of Greece and the Economic and Social Council of Jordan
Amman, 4/12/2011
 

Cooperation with the ESC of Jordan

Cooperation with the Public Council
of the Republic of Armenia

Cooperation with the Economic and
Social Development Council of Brazil

Cooperation with the ESC of Israel

 

Cooperation with the ESC of Benin