Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Η Ο.Κ.Ε. Ελλάδος πιστεύει ότι η επικοινωνία και η συνεργασία με τους αντίστοιχους θεσμούς ανά την υφήλιο, καθώς και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Ο.Κ.Ε. από άλλες ηπείρους, προσφέρουν νέες δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργασιών σε μια προνομιούχο βάση για τη χώρα. Ήδη έχουν υλοποιηθεί σχετικές πρωτοβουλίες και βρίσκονται σε εξέλιξη πλήθος άλλων με Ο.Κ.Ε. από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και τη Ν. Αμερική, όπως:

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας
Αθήνα, 22/11/2017

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ν. Κορέας
Αθήνα, 17/12/2015

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Γκαμπόν
Αθήνα, 8/10/2014

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Εθνικού Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Αλγερίας
Αθήνα, 7/10/2014

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Γουϊνέας
Αθήνα, 1/7/2014

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου του Μαρόκου
Αθήνα, 30/6/2014

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Μπενίν
Αθήνα, 11/2/2013

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του Ισραήλ
Θεσσαλονίκη, 10/9/2012

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης της Βραζιλίας
Ρίο ντε Τζανέιρο, 14/6/2012

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Κοινωνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αρμενίας
Ερεβάν, 23/3/2012

• Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Ιορδανίας
Αμμάν, 4/12/2011

 

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Ιορδανίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Αρμενίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Βραζιλίας

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Ισραήλ

 

Συνεργασία με την Ο.Κ.Ε. Μπενίν