Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Ενημερωτικά Δελτία O.K.E.

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 22

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 21

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 20

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 19

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 18

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 17

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 16

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 15

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 14

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 13

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 12

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 11

Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 10