Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]


 1. “Thematic Tourism - Special Forms of Tourism - Arrangements for the modernization of the institutional framework in the field of tourism and tourism education - Supporting tourism entrepreneurship and other provisions”
  Draft Law (February 2019)
 2. “Reduction of insurance contributions and other provisions”
  Draft Law (February 2019)
 3. “Justice and Good Law-making”
  Initiative Opinion (October 2018)
 4. “Circular Economy”
  Initiative Opinion (October 2018)
 5. ”Insurance and pension arrangements. Combating undeclared work, enhancing workers' protection, care for unaccompanied minors and other provisions“
  Draft Law (October 2018)
 6. «Legislation on Outdoor Commercial Activities, Modernization of Chamber Legislation and Other Provisions»
  Draft Law (November 2017)
 7. «Strategic Planning for the Prison System 2018-2020»
  Government text for consultation (October 2017)
 8. «UN 2030 Agenda: Priority Objectives for Greece»
  Government text for consultation (March 2017)
 9. «Human flows in Greece: aspects and consequences of the refugee and migration issue»
  Initiative Opinion (November 2016)
 10. «Social economy and solidarity economy»
  Draft Law (September 2016)
 11. «Regulatory framework for the establishment of state aid schemes for private investments for the regional and economic growth of the country (Investment Incentives Law)»
  Draft Law (May 2016)
 12. «Unitary system of social security - Reform of the social insurance and pensions; system - Provisions for the income tax and tax on gambing and other provisions»
  Draft Law (May 2016)
 13. «Agricultural Cooperatives, collective organization in the agricultural sector and other provisions»
  Draft Law (April 2016)
 14. «Guaranteed Social Income - Enhancing Social Protection and Inclusion»
  Draft Law submitted by MPs (April 2016)
 15. «Register of Senior Executives for the Public Sector, Civil Servants’ Evaluation System, Manager Selection Process»
  Draft Law (February 2016)
 16. «General Principles of Social Security Reform for Dialogue in the context of the ESC of Greece»
  Government text for consultation (December 2015)
 17. Measures to support people disabilities, the simplification of the operation of the Centers for the Certification of Disabilities, the fight against social contributions’ evasion and relevant social security issues
  Draft Law (June 2015)
 18. National Strategy for Social Inclusion: Priorities and challenges of efficient implementation
  Initiative Opinion (June 2015)
 19. The Undeclared Employment and proposals to confront it
  Initiative Opinion (June 2015)
 20. Adaptation of provisions of Law 1876/1990 - Recovery and Reform of the framework for collective bargaining, Mediation and Arbitration and other provisions
  Draft Law (May 2015)
 21. Democratization of Governance - Fighting Bureaucracy and e-Governance - Restoration of Injusticies and other provisions
  Draft Law (May 2015)
 22. Arrangements for Immediate Action to Address Humanitarian Crisis, the Organisation of Government and Governmental Bodies and other provisions
  Draft Law (May 2015)
 23. Modification of provisions of Status Code for Civil Administrative Employees and Public Entities Employees (N.3528 / 2007) - Selecting heads of organic units and other provisions
  Draft Law (July 2014)
 24. Simplification of licensing for economic activity
  Draft Law (May 2014)
 25. The Social Safety Net as an instrument of Social Cohesion: Proposals and Policy Measures
  Initiative Opinion (March 2014)
 26. Administrative Simplifications - Abolitions, Mergers of Public Sector Legal Entities and Services - Amending provisions Presidential Decree 318/1992 (A 161) and other terms
  Draft Law (February 2014)
 27. Primary National Healthcare Network (PEDY) and other provisions
  Draft Law (February 2014)
 28. Migration in the Euro-Mediterranean region
  Initiative Opinion (November 2013)
 29. Amendment of Law 927/1979 on punishing acts or activities aiming at racial discrimination (A’ 139) and adjustment to the Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008, on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law (L 328)
  Draft Law (November 2013)
 30. Single Property Tax and other provisions
  Draft Law (November 2013)
 31. Increase in temporary pension, Improvement of retirement conditions for farmers, Regulation of subsidized loans former Public Utility Housing (OEK), Upgrade and improvement of the insurance authorities’ mechanisms for recovery, Fines for uninsured and undeclared work and Other provisions within the competence of the Ministry of Labour, Social Security and Welfare
  Draft Law (November 2013)
 32. Regulations of the Ministry of Administration Reform and e-Governance
  Draft Law (October 2013)
 33. Employment, Innovation and Social Entrepreneurship
  Initiative Opinion (October 2013)
 34. Framework formulation for the exploitation of water resources
  Initiative Opinion (September 2013)
 35. Spatial planning and sustainable development framework for tourism
  Draft Law (September 2013)
 36. Products' and Services' Market Regulation
  Draft Law (July 2013)
 37. Income Tax, Emergency Measures for the Implementation of the Law 4046/2012, the Law 4093/2012 and the Law 4127/2013 and other provisions
  Draft Law (July 2013)
 38. Simplifying procedures to enhance the tourism entrepreneurship, restructuring of the Greek Tourism Organization and other provisions
  Draft Law (July 2013)
 39. The National General Collective Agreement and Social Bargaining as Factors of Social Cohesion
  Initiative Opinion (June 2013)
 40. Narcotics Act and other provisions
  Draft Law (February 2013)
 41. The social economy and the social entrepreneurship
  Initiative Opinion (February 2013)
 42. Shop opening hours
  Initiative Opinion (February 2013)
 43. Creating a favourable business environment for strategic and private investments and other provisions
  Draft Law (February 2013)
 44. 6th Annual report on the implementation of equal treatment (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)
  (July 2012)
 45. Facing the problems of the Center of Athens Initiative Opinion
  (July 2012)
 46. Improving Business Environment - New Corporate Type – Trade Marks in respect of Goods and Services - Real Estate Agencies - Development of Marine Tourism and other provisions
  Draft Law (April 2012)
 47. Organization and Operation of the Electronic Communications Sector Draft Law
  (March 2012)
 48. Utilization of the old Athens airport - HELIOS Project - Promotion of the use of energy from renewable sources (Directive 2009/28/EC) - Criteria for sustainable biofuels and bioliquids (Directive 2009/30/EC) Draft Law
  (March 2012)
 49. Organization and functioning of the Greek Agricultural Organization - DIMITRA, integrated support for rural areas of applied agricultural research, rural vocational education and training and control and certification of agricultural products Draft Law
  (March 2012)
 50. Settings for livestock and livestock facilities Draft Law
  (February 2012)
 51. For a fair trial and its reasonable duration Draft Law
  (February 2012)
 52. Protection of the environment through criminal law - Compliance with Directive 2008/99/EC - Waste framework - Compliance with Directive 2008/98/EC – Issues concerning the Ministry of Environment, Energy and Climate Change Draft Law
  (January 2012)
 53. Disciplinary Law of Employees of the Public Sector and Public Corporate Bodies Draft Law
  (January 2012)
 54. Drugs Code Draft Law
  (January 2012)
 55. Regulatory Governance: Principles, Procedures and Means of good law-making Draft Law
  (January 2012)
 56. Pension arrangements, single payroll, job redundancy and other provisions for implementing the Medium Term Financial Strategy Framework 2012-2015 Draft Law
  (October 2011)
 57. Reorganization of Social Solidarity Institutions, Rehabilitation Centers, National Health System restructure and other provisions Draft Law
  (November 2011)
 58. Expansion of direct and participatory democracy by conducting a referendum Draft Law
  (November 2011)
 59. Environmental Licensing, regulation of illegal constructions in relation to creating environmental balance and other provisions Draft Law
  (November 2011)
 60. Institutional framework for agricultural cooperatives, collective organizations and entrepreneurship in the rural world - Organization of the State Supervision Draft Law
  (November 2011)
 61. Structure, Function, Quality assurance in education and internationalization of higher education institutions Draft Law
  (November 2011)
 62. Operation of Energy Markets, of Electricity and Gas, for Research, Production and transmission networks of Hydrocarbons and other provisions Draft Law
  (November 2011)
 63. Organ donation and transplantation and other provisions Draft Law
  (November 2011)
 64. Evaluation of the National Reform Programme 2011-2014
  (November 2011)
 65. Reform of the operation framework of the Consignment Deposits and Loans Fund, Public Debt Management Agency, Public Enterprises and Organizations, establishment of the General Secretariat of Public Property and other provisions Draft Law
  (November 2011)
 66. Electronic Governance. Draft Law
  (November 2011)
 67. Post services, Electronic Communication and other provisions. Draft Law
  (March 2011)
 68. Protection of Competitiveness.
  Draft Law (March 2011)
 69. Fighting tax evasion, reform of the tax services and other provisions.
  Draft Law (March 2011)
 70. Reform of the Labour Inspectorate and issues on Social Security regulations.
  Draft Law (March 2011)
 71. The principle of the freedom of profession. Abolition of unjustified restrictions in accessing and practicing professional employment.
  Draft Law (March 2011)
 72. Reform, restructure and development of urban transportation of the Periphery of Attica and other provisions
  Draft Law (March 2011)
 73. Sustaining the biodiversity and other provisions
  Draft Law (February 2011)
 74. Restructure of Civil Aviation and other provisions
  Draft Law (February 2011)
 75. Structural changes in the Health System and other provisions
  Draft Law (February 2011)
 76. Private Investment support for economic development, entrepreneurship and regional cohesion
  Draft Law (February 2011)
 77. 5th Annual report on the implementation of equal treatment
  Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)
  Draft Law (February 2011)
 78. Fast track and transparency in the implementation of Strategic Investments
  Draft Law (February 2011)
 79. Restructure, Reform and Development of OSE and TRAINOSE and other clauses for the railway sector
  Draft Law (February 2011)
 80. Protection and insurance system of agricultural activity
  Draft Law (February 2011)
 81. Development of life long learning
  Draft Law (February 2011)
 82. Ratification of the Revised European Social Charter
  Draft Law (February 2011)
 83. New Public Insurance System and other provisions. Arrangements in Labour Relations
  Draft Law (July 2010)
 84. Register of farmers and farm business – The definition of professional farmer
  Draft Law (June 2010)
 85. The regulation of private insurance, the creation of guarantee fund for private life insurance and other arrangements of the Ministry of Finance responsibility
  Draft Law (June 2010)
 86. Road Commercial Transport
  Draft Law (June 2010)
 87. New Architecture of the Local Government and the Decentralised Government - “Kallikratis Program”
  Draft Law (May 2010)
 88. Europe 2020 – The new Lisbon Strategy
  (Initiative Opinion) April 2010
 89. Measures to improve the energy efficiency during the final use, energy services and other clauses
  (Draft Law) April 2010
 90. Ιmplementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation - Harmonisation of the legislation in force to Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 and other relevant provisions
  (Draft Law) March 2010
 91. Guarantees against labour insecurities and other provisions
  (Draft Law) March 2010
 92. Contemporary arrangements for the Greek Nationality and the political participation of Greeks and the legal migrants, and other clauses
  (Draft Law) March 2010
 93. Acceleration of the development of Renewable Energy Resources
  for encountering climate change
  (Draft Law) February 2010
 94. Alternative management of packages and other products
  (Draft Law) February 2010
 95. Migration
  (Initiative Opinion) February 2010
 96. Regulation of business and professionals’ debt to Credit Institutions and arrangements for processing data on economic behaviour
  (Draft Law) February 2010
 97. Financial support of social solidarity, social responsibility contribution of large enterprises and of large real estate and other provisions of the Ministries of Finance, Labour and Social Security, Health and Social Solidarity
  (Draft Law) December 2009
 98. Reform of public sector’s hirings and their total subsumption under the complete control of ASEP
  (Draft Law) December 2009
 99. Construction activity as a parameter of economic development and the consequences of the economic crisis on it
  (Initiative Opinion) November 2009
 100. Evaluation of the National Reform Programme 2008-2010 Implementation Report
  November 2009
 101. 4th Annual report on the implementation of equal treatment (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)
  November 2009
 102. Implementation indicators of the National Reform Programme 2008-2010 Assessment of the Lisbon Strategy
  November 2009
 103. “The policies for strengthening employment and fighting unemployment at the period of economic crisis” (Initiative Opinion)
  June  2009
 104. “Economic, budgetary and financial crisis” (Initiative Opinion)
  June  2009
 105. “Debtors protection and requirements for relieving over-debted consumers of their debts” - Proposal of Law by the Main Opposition Party
  June  2009
 106. “Reorganisation of the Labour Inspection Agency, issues concerning agencies of the Ministry of Employment and Social Protection and other provisions”  - (Draft Law)  
  April  2009
 107. “Agency for market (prices) monitoring and other provisions” - (Draft Law)  
  March 2009
 108. “System of intangible assets, provisions for the stock market, tax issues and other provisions” - (Draft Law)   
  March 2009
 109. “The legal framework for the operation of companies seeking dept collection” - (Draft Law)   
  March 2009
 110. “Secondary Education” - (Initiative Opinion)  
  January 2009
 111. “Water Resources” - (Initiative Opinion)
  January 2009
 112. “University Education” - (Initiative Opinion)  
  January 2009
 113. “Health” - (Initiative Opinion)  
  January 2009
 114. “Poverty” - (Initiative Opinion)
  January 2009
 115. “Public Administration” - (Initiative Opinion) December 2008
 116. “Tourism and Environment” - (Initiative Opinion)
  December 2008
 117. “Directive 2006/54/EC “on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matter of employment and occupation (recast)” - (Draft Law)
  November 2008
 118. “Active employment policies and income support to the unemployed” - (Initiative Opinion)
  November 2008
 119. “Protection of the borrowers and other provisions” - (Draft Law)  
  November 2008
 120. “National Strategy Report for Social Protection and Social Integration”  - (Government Proposal) 
  September 2008
 121. “National Reform Programme 2008-2010 in the context of Lisbon Strategy”  - (Government Proposal)
  September 2008
 122. “Strengthening transparency of State Budget – Control of public expenditure – Measures promoting taxation justice and other provisions” - (Draft Law)
  September 2008
 123. “High cost of living – 2008”  - (Initiative Opinion)
  August 2008
 124. “Implementation indicators of the National Reform Programme 2005-2008 - (Assessment of the Lisbon Strategy)
  July  2008    

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]