Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]

 1. “Measures and tools for a sustainable competitive energy policy”  - (Document in the context of public consultation)
  July  2008
 2. “National Strategy Report for Social Protection and Social Integration 2008-2010”  - (Document in the context of public consultation)  
  July 2008  
 3. “Economic and Social Council’s proposals for the new cycle of the Lisbon Strategy 2007-2013”   
  June  2008 
 4. “3rd Annual report on the implementation of equal treatment - (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)
  June  2008
 5. “Extension of Special Unemployment Subsidies and other provisions”  - (Draft Law)   
  May 2008  
 6. “Administrative and Organisational Reform of the Social Security System”  - (Draft Law)   
  March 2008  
 7. “Environment – Protection of Nature” - (Initiative Opinion)  
  January 2008  
 8. “Climate Change” - (Initiative Opinion)
  January 2008  
 9. “Abolition of inheritance tax law, real estate taxation, fighting illegal gas trafficking and other provisions” - (Draft Law)  
  January 2008  
 10. “Regional and Urban Planning and Zoning” - (Initiative Opinion)
  December 2007
 11. “Creation of the Social Cohesion National Fund” - (Draft Law)
  November 2007
 12. “Fighting of tax evasion” - (Draft Law)  
  July  2007
 13. “Institutional framework for research and technology” - (Draft Law)  
  July  2007
 14. “Reform of law 2190/1920 concerning «Societes Anonymes» – Incorporation to Greek law of directives a) 2006/68/EC and b) 2003/58/EC”  - (Draft Law)   
  July  2007
 15. “Banking activities, sufficiency of own funds and investment enterprises” - (Draft Law)
  July  2007
 16. “Financial markets and other provisions” - (Draft Law)  
  July  2007
 17. “2nd Annual report on the implementation of equal treatment  - (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)”   
  July  2007
 18. “Pre-school Instruction and Primary Education” - (Initiative Opinion)    
  July  2007
 19. “Institutional framework for the investments and the profitable use of assets of social insurance funds” - (Draft Law)
  July  2007
 20. “Draft Bankruptcy Code” - (Draft Law)
  June  2007
 21. “Reorganisation of the Labour Inspectorate, issues concerning organisation of the Ministry of Employment and Social Protection and other provisions” - (Draft Law)   
  June  2007
 22. “Modification of the National Customs Code” - (Draft Law)
  June  2007
 23. “Financial procedures, control and implementation of development interventions for programming period 2007-2013” - Preliminary Draft Law
  May 2007
 24. “Amendments to Law 2251/1994 concerning consumers’ protection” - (Draft Law)
  May 2007
 25. “Amendments to Presidential Decree 237/1986 (Official Gazette 110 A’) codifying Law 489/1976 concerning mandatory insurance for civil liability arising from car accident”  - (Draft Law)  
  May 2007
 26. “Culture in Greece Economic, artistic and social dimensions and perspectives” - (Initiative Opinion)
  March 2007
 27. “Establishment and by-laws of «Electronic Governance of Social Insurance S.A » (HDIKA S.A ) and other provisions concerning social insurance issues” - (Draft Law)
  March 2007
 28. “National Strategy for Sustainable Development” - (Government Proposal)
  March 2007
 29. “Registry of companies of the shipbuilding, ship servicing and repair industry” - (Draft Law)
  March 2007
 30.  Green Paper “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century” - (Government Proposal)    
  March 2007
 31. “About the consumers’ protection in bank loan contracts, the consumers’ collective lawsuits and the principles governing the operation of organs dealing with consumer disputes” - (Proposal of Law by the Main Opposition Party)   
  February  2007
 32. “Creation of a special fund for social solidarity and other provisions” - (Draft Law)
  February  2007
 33. “Production and trading of bread products and relevant provisions” - (Draft Law)    
  February  2007
 34. “Registry of companies of the shipbuilding, ship servicing and repair industry” - (Draft Law)
  January  2007
 35. “Various provisions relating to immigration policy and other issues concerning the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation” - (Draft Law)    
  January  2007
 36. “Changes in Income Taxation, simplifications of the Code of Tax Books and other provisions” - (Draft Law)
  December 2006  
 37. “Programs for the Reconstruction of Regions facing Industrial Crisis” -Proposal of Law by the Main Opposition Party
  November 2006  
 38. “Changes in the institutional framework concerning the Universities” – (Government Proposal)    
  November 2006  
 39. “Implementation Report 2006 of the National Program of Reforms 2005-2008”    
  October 2006  
 40. “Reform of Investments’ Law 3299/2004” - (Government Proposal)    
  October 2006  
 41. “Reorganization of the Engineers’ Fund (TSMEDE) and other issues of social security” - (Draft Law)    
  September 2006   
 42. “National Strategy Report for Social Protection and Social Inclusion” – (Government Proposal)
  August 2006
 43. “Annual report on the implementation of equal treatment  - (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)”
  July 2006  
 44. “Implementation of the equal treatment principle between men and women concerning a) access to employment professional training and promotion and b) terms and conditions of employment”- (Draft Law)
  June 2006
 45. “Upgrading of the administrative capacity of Public Administration” - (Government Proposal)
  June 2006
 46. “Production of electrical energy from renewable sources of energy, co-production of    electricity and high capacity heat and other provisions” - (Draft Law)
  June 2006
 47. “National Strategic Development Plan (NDSP) 2007-2013” - (Opinion during the procedure of social dialogue)
  April 2006    
 48. “Amendments to law 2239/1994 concerning trademarks” - (Draft Law)
  April 2006    
 49. “High cost of living  – Social and economic consequences” - (Initiative Opinion)
  March 2006
 50. “Amendments to law 489/1976 concerning mandatory insurance for civil liability arising from car accidents” - (Draft law)
  March 2006
 51. “Support to the family and other provisions” - (Draft law)
  January 2006   
 52. “Reform of the Pharmaceutical Care System” - (Draft law)
  January 2006   
 53. “Modernisation of the legislation concerning bread making and bread selling and related issues” - (Draft law)
  January 2006   
 54. “State Enterprises and Organisations”  - (Draft law)
  December 2005  
 55. “V.A.T. on new buildings, changes in the real estate taxation and other provisions” - (Draft law)
  December 2005  
 56. “Creation of a General Commercial Registry and modernisation of the legislation concerning chambers (L. 2081/1992)” - (Draft law)
  December 2005  
 57. “Introduction of bio-fuels and other renewable fuels in the greek market”  - (Draft law)
  November 2005  
 58. “Opening of the natural gas market”  - (Draft law)
  November 2005      
 59. “Acceleration of the opening of the electricity market” - (Draft law)
  November 2005      
 60. “National Program of Reforms 2005-2008, in the context of Lisbon Strategy” - (Draft law)
  October 2005      
 61. “Code of Ethics in the Medical Profession” - (Draft law)
  October 2005      
 62. “Framework provisions for the creation and operation of European Company (Société Européenne)” - (Draft law)
  September 2005  
 63. “Non-Governmental Organisations (NGOS)” - (Initiative Opinion)
  September 2005      
 64. “Regulations for the promotion of employment, the enhancement of the Social Cohesion and other provisions”  - Draft Law
  July 2005     
 65. “Reform of the blood donation system and other provisions” - Draft Law     
  July 2005     
 66. “Partnerships between the public and the private sector”  - Draft Law  
  July 2005    
 67. “Entry, residence and social integration of third countries’ nationals in the Greek territory” - Draft Law     
  July 2005     
 68. “Organisation and operation of the Public Health services and other provisions”  - Draft Law  
  May 2005  
 69. “National Action Plan for Social Integration 2005-2006”    
  May 2005       
 70. “Amendments to l 2323/1995 as amended by l 3190/2003” (Hours of operation for shops and other matters) - Draft Law
  April 2005  
 71.  “Priority sectors in light of the interim report evaluation-2005 of the Lisbon Strategy”  - Initiative Opinion
  March 2005        
 72.  “National Health and Social Solidarity System and other provisions” - (Draft Law)
  March 2005        
 73.  “Establishment and operation of industrial plants towards sustainable development”  - Draft Law
  February 2005     
 74.  “Life Long Learning”  - Draft Law
  February 2005         
 75.  “Issues concerning employees of the State, the legal entities of the public sector and the local   Authorities” - Draft Law
  February 2005      
 76. “Report from the High Level Group chaired by Wim Kok” - Position paper
  December 2004
 77.   “Provisions for the annual leave of the employees and other provisions” - Draft Law
  December 2004
 78.  "Incentives of private investments for the economic development and regional convergence” - Draft Law
  December 2004
 79. " Amendments and addition to law 703/1977 about control of monopolies and oligopolies and protection of competition” - Draft Law
  December 2004
 80. "Procurement and elaboration of public sector studies and other provisions” - Draft Law
  December 2004
 81.  "Income taxation for individual and legal entities, tax inspection and other provisions” - Draft Law
  November 2004
 82. "Methods of Medically Supported Human Reproduction” - Draft Law
  November 2004
 83. "Competitiveness and employment”  - Initiative Opinion
  November 2004
 84. "Nutrition risks for health and hygiene”  -Initiative Opinion
  November 2004
 85.  "Olympic multi-clinic, Ombudsman for health and other provisions” - Draft Law
  November 2004
 86. "The contribution of the Lisbon Strategy on the European Social Model” - Initiative Opinion
  November 2004
 87. "The Lisbon Strategy and the SMEs”  - Initiative Opinion
  November 2004
 88. “Consumer’s Ombudsman”  - Draft Law
  November 2004
 89. "About amending Presidential Degree – Provisions for those working with fixed-term contracts”  -Draft Presidential Degree
  August 2004
 90.  "Agriculture and food safety in the context of the Euromed partnership” - Initiative Opinion
  July 2004
 91. "Immigration and cooperation between countries in the Mediterranean” - Initiative Opinion
  July 2004
 92. " Creation of a Greek Nurses’ Association and other provisions”  - Draft Law
  July 2004
 93. “Part time employment in the public sector and the legal entities of public law”  - Draft Law
  June 2004
 94. "Provisions for those working with fixed-term contracts in the public sector"- Draft Presidential Degree
  May 2004
 95. "Issues of Social Security and other provisions"- Draft Law
  January 2004
 96. "Mesures concerning unemployment and other provisions" - Draft Law
  January 2004
 97. "Enlargement of the E.U. and the reform of the Common Agricultural Policy" - Initiative Opinion
  December 2003
 98. "Operational Programme Competitiveness 2000-2006 - 3rd Community Support Framework: Interim Evaluation" -Initiative Opinion
  December 2003
 99. "Mesures of development and social policy - Objective tax control and other provisions" - Draft Law
  December 2003
 100. "Application of the principle of equal treatment regardless of racial or national origin, religious or other beliefs, handicap, age or sexual orientation - Draft Law
  December 2003

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]