Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]

 1. "Olympic Games 2004" - Initiative Opinion
  November 2003
 2. "Small and Medium Enterprises (SMEs) - Current and future prospects: An update" - Initiative Opinion
  November 2003
 3. "Consumer’s Protection" - Initiative Opinion
  October 2003
 4. "Protection and management of water - Harmonization with the Directive 2000/60/EC" - Draft Law
  October 2003
 5. "Corporate Social Responsibility" - Initiative Opinion
  September 2003
 6. "Reform of the legislation concerning the National Health System and other issues of the Ministry of Health and Care"- Draft Law
  September 2003
 7. "Management by Objectives, Evaluation and Career Development of Public Employees, Relocations and other provisions" - Draft Law
  July 2003
 8. "Organization and Modernization of the Public Health Agencies and other provisions" - Draft Law
  July 2003
 9. "The National System of Linking Vocational Education and Training with Employment (ESSEEKA)" - Draft Law
  July 2003
 10. "Operational Programmes for INTERREG III Community Initiative 2000-2006" - Initiative Opinion
  June 2003
 11. "Social dialogue for the promotion of employment and social protection and other provisions" - Draft Law
  April 2003
 12. "Operational Programmes for URBAN II Community Initiative 2000 - 2006" - Initiative Opinion
  February 2003
 13. "Return of VAT and Special Consumption Tax on gas to the farmers of special status" - Initiative Opinion
  February 2003
 14. "Social Dialogue in Greece Evaluation - Trends - Perspectives" - Initiative Opinion
  December 2002
 15. New knowledges - New employments - The impacts of new technologies - Initiative Opinion
  December 2002
 16. Records for public sector studies - Offering and elaboration of public sector studies - Draft Law
  December 2002
 17. "Water Resource Management" - Initiative Opinion
  December 2002
 18. "Simplification and Ámelioration of the Éncome and Capital Taxation and other provisions" - Draft Law
  November 2002
 19. "Regulations on fixed term-contract workers" - Draft of Presidential Decree
  October 2002
 20. "Rural development / Reconstruction of rural areas" - 3rd Community Support Framework
  October 2002
 21. "Simplifications of the Tax Code of Books and Accounts, the way of paying V.A.T. to the State and other provisions" - Draft Law
  July 2002
 22. "Operational Programme for LEADER+ Community Initiative 2000 - 2006"
  July 2002
 23. "Operational Programme for Fishery 2000 -2006" - 3rd Community Support Framework
  July 2002
 24. Establishment of a Farmers' Home Fund and other provisions - Draft Law
  July 2002
 25. Reform of the Social Security System - Draft Law
  June 2002
 26. Culture - Operational Programme / 3rd Community Support Framework
  May 2002
 27. Information Society - 3rd Community Support Framework
  April 2002
 28. "Regional Operational Programmes 2000-2006 / 3rd Community Support Framework"
  April 2002
 29. "Land Building percentage and other provisions" (Draft Law)
  April 2002
 30. "Greek Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans" (Draft Law)
  February 2002
 31. "Reorganisation of the National Social Care System and other provisions" (Draft Law)
  February 2002
 32. "Community Initiative EQUAL - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 33. "Railways, airports, urban transports - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 34. "Road axes, ports, urban development - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 35. "Competitiveness- Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 36. "Employment and vocational training - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 37. "Adaptation of the legislation concerning the Social Security Institution to the needs of the Integrated Information System and other provisions" (Draft law)
  November 2001
 38. "Small and Medium Enterprises (SMEs) - Current and future prospects" (Initiative Opinion)
  November 2001
 39. "Environment - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  November 2001
 40. "Health - Welfare infrastructure - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  October 2001
 41. "Education and initial vocational training - Operational Programme / 3rd Community Support Framework"
  October 2001
 42. "Supplies of hospitals and other health units and other provisions"(Draft Law)
  September 2001
 43. "Introduction of euro, relevant tax provisions, mutual funds and completion of stock exchange legislation and other provisions"(Draft Law)
  September 2001
 44. Seashore, coast and other provisions(Draft Law)
  September 2001
 45. "Restructing of the state Employment Agency (OAED) and other provisions"(Draft Law)
  September 2001
 46. "National Protection System for the agriculture activities and other provisions"(Draft Law)
  July 2001
 47. "Fuel market regulations"(Draft Law)
  July 2001
 48. "A Framework for Goal Setting in the area of Argicultural Research"
  April 2001
 49. "Improvement and modernization of the National Health System" (Draft Law)
  December 2000
 50. "Health and care inspection Agency and other provisions" (Draft Law)
  December 2000
 51. "The Demografic Question" (Own-Initiative Opinion)
  December 2000
 52. "Promotion of employment and other provisions" (Draft Law)
  December 2000
 53. "Reductions and simplifications of taxes and other provisions" (Draft Law)
  November 2000
 54. "The Enlargement of the European Union"  (Own-Initiative Opinion)
  October 2000
 55. Globalization of trade in the context of W.T.O (Own-Initiative Opinion)
  October 2000
 56. Training in the Agricultural Sector in Greece (Own-Initiative Opinion)
  September 2000
 57. "Contracts on chattels, claim and other rights, subjects to publicity"  (Draft Law)
  August 2000
 58. "Organization and functioning of telecommunications"  (Draft Law)
  August 2000
 59. "Poverty in Greece" (Own-Initiative Opinion)
  July 2000
 60. White Paper for the security of foods (European Commission)
  April 2000
 61. "Genetically Modified Products" (Initiative Opinion)
  April 2000
 62. "Immigration and Stay of foreigners in the greek territory"
  February 2000
 63. "Agricultural Cooperatives " (Draft law)
  January 2000
 64. «Development Plan 2000 - 2006»
  December 1999
 65. «Simplifications and deductions on tax revenue and other provisions» (Draft Law)
  September 1999
 66. «Brief Regional Development Plan 2000 - 2006»
  August 1999
 67. «National Agency of Food Control and other provisions» (Draft Law)
  August 1999
 68. «Women's role in the economic and social life of the Southeastern Mediterranean countries and, in particular, their integration in the labour market» (Initiative Opinion)
  June 1999
 69. «Interprofessional Organizations of the Agricultural Sector» (Draft Law)
  May 1999
 70. «Regional Development Plan 2000-2006 Manufacture - Services»
  April 1999
 71. «Social Dialogue in Southeastern Europe» (Initiative Opinion)
  April 1999
 72. «The Regional Dimension of Social Dialogue Institutions» (Initiative Opinion)
  March 1999
 73. «Integrated Rural Development» (Initiative Opinion)
  March 1999
 74. «Agenda 2000 - Structural Funds» (Initiative Opinion)
  February 1999
 75. «National Development Cooperation Policy - Non Governmental Organizations» (Draft Law)
  January 1999
 76. «Organisational and operational restructuring of Social Security Funds and other provisions» (Draft Law)
  November 1998
 77. «Organisational and operational structure of the Urban Transport System of the Athens - Piraeus and suburbs region» (Draft Law)
  November 1998
 78. «Transplants of human tissues and organs» (Draft Law)
  November 1998
 79. «Collective Bargaining in Public Administration and other provisions» (Draft law)
  October 1998
 80. «For the Development and the Modernization of Mental Health Services» (Draft law)
  September 1998
 81. «Perspective for the Development of Community Space» (first Official Draft)
  July 1998
 82. «Labour Relations and other provisions» (Draft Law)
  July 1998
 83. «Vocational Training» - (Initiative Opinion)
  June 1998
 84. «Development of a National System of Social Care and other provisions» - (Draft Law)
  April 1998
 85. «Measures for the employment of handicapped persons» - (Draft Law)
  March 1998
 86. «Incentives for private investments» - (Draft Law)
  February 1998
 87. «Employment in the Agricultural Sector» - (Initiative Opinion)
  October 1997
 88. «National Health System, organisation of Health Services and provisions concerning Pharmaceutical Drugs» - (Draft Law)
  July 1997
 89. «Organisation and operation of the Urban Transportation in the area of Athens, Piraeus and suburbs» - (Draft Law)
  July 1997
 90. «Amendment of the 5% municipal fee paid by food and similar enterprises» - (Draft Provision)
  May 1997
 91. «The Process and requirements for the issuance of Limited Duration Resident Permits for Aliens» - (Draft of 2nd Presidential Decree)
  May 1997
 92. «The Process and requirements for the legal residence and employment of Aliens» - (Draft of Presidential Decree)
  March 1997
 93. «Abolition of tax breaks»
  January 1997
 94. «Social Insurance of Farmers» - (Draft Law)
  December 1996
 95. «Tax expenditures and breaks»
  May 1996
 96. «Policies for employment and Vocational Education and Training» - (Draft Law)
  May 1996   
 97. «Modernisation of public enterprises and organisations» - (Draft Law)
  February 1996
 98. «Institutional modernisation of public enterprises and organisations»
  July 1995  
 99. «Unemployment - Employment»
  June 1995

Opinions : [ 1-99 ] [ 100-199 ] [ 200+ ]