Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

The Council of Presidents is composed of the Presidents of tertiary Organizations which are Members of the ESC.

The Members of the Council of Presidents do not have terms, but every member participates in the Council for as long as he chairs that body.

The Council of Presidents sets guidelines for ESC’s action, as well as the specialized departments that ESC’s work is permanently or temporarily divided into, depending on the critical areas of social dialogue. The proposals are validated by the Executive Committee and the General Assembly.