Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2013
Events
"Europe 2020"
Working Group Meeting
Brussels, 4/12/2013

«Active Ageing and Social Cohesion, Human Resource Management, Social Security and Social Welfare System
for an inclusive society»
Workshop
Athens, 9/12/2013
(Photo gallery)

Νovember 2013
Εvents

Visit of a delegation of the Chinese People's Political Consultative Conference-Shanghai Committee to the premises of the Economic and Social Council of Greece
Athens, 8/11/2013
(Photo gallery)

Meeting between the Minister of Tourism
and the delegation of the Chinese People's Political Consultative Conference-Shanghai Committee
Athens, 8/11/2013
(Photo gallery)

Euro-Mediterranean Summit of Economic
and Social Councils and Similar Institutions
Barcelona, 11-12/11/2013

Annual Meeting of the Presidents and the Secretaries General of the Economic and Social Councils of the EU Member States and the European Economic and Social Committee
Athens, 14-15/11/2013
(Common Declaration - Photo gallery)

"Communicating Europe's added value"
EESC Seminar
Brussels, 25-26/11/2013

"The current crisis in Europe is shaking industrial relations to
their foundations. What solutions and what role by
the social stakeholders for a way out?"
Athens seminar, 29/11/2013
(Programme - Photo gallery)

October 2013
Events

«Responsible Economy», World Forum
Lille, 23-25/10/2013
Speech of the President of the ESC of Greece (en)/(fr)
(Photo gallery)

September 2013
Events

AICESIS General Assembly
Algiers, 10-12/9/2013

July 2013
Events

Huitième Assemblée Générale Élective de l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF)
Athènes, 5/7/2013
(Photo gallery)

Rencontre Thématique par l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF):
«Le Rôle des Conseils Économiques et Sociaux
en période de crise»

Athènes, 5/7/2013
(Photo gallery)

June 2013
Events

1st Round-table Meeting
ESC of Greece and CDES of Brazil
Athens, 25-26/6/2013
(Final Declaration - Announcements A, B - Photo gallery)

May 2013
Events

Séminaire organisé par l'Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF)
«Jeunesse et Dynamique du Changement dans l'espace Francophone: Rôle des Réseaux Sociaux»
Bucarest, 13-14 May 2013
Le CES de Grèce a été représenté par Maître Sofia Drosopoulou, Μembre du Comité Exécutif.
(Programme - Poster)

April 2013
Events

Annual Meeting of the Secretaries General of the Economic and Social Councils of the EU Member States and the European Economic and Social Committee
Athens, 25-26/4/2013
(Photo gallery)

Réunion Annuelle des Secrétaires Généraux des Conseils Économiques et Sociaux des États Membres de l’UE et du Comite Économique et Social Européen
Athènes, 25-26/4/2013

March 2013
Events

"Managing active population without age exclusions aiming
at Social Cohesion and Solidarity between generations"
Conference
Athens, 11/3/2013
(Photo gallery)

February 2013
Opinions


Narcotics Act and other provisions
(Draft Law)

The social economy and the social entrepreneurship
(Initiative Opinion)

Creating a favourable business environment for strategic and private investments and other provisions
(Draft Law)

Shop opening hours
(Initiative Opinion)

(Photo gallery)

Events
Meeting of the Working Group "Europe 2020"
ESC of Greece was represented by
Mrs. Afroditi Makrygianni, Scientific Advisor.
Brussels, 6/2/2013

Visit of a delegation of the Economic and
Social Council of Benin to the Economic and
Social Council of Greece
Athens, 11-16/2/2013
(Photo gallery)