Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2013
Εκδηλώσεις
«Ευρώπη 2020»
Συνάντηση Ομάδας Εργασίας
Βρυξέλλες, 4/12/2013

«Ενεργός Γήρανση και Κοινωνική Συνοχή,
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ασφάλεια, Δομές Πρόνοιας
για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς»
Ημερίδα
Αθήνα, 9/12/2013
(Φωτογραφικό υλικό)

Νοέμβριος 2013
Γνώμες

«Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιοργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»
(Σχέδιο Νόμου)

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
(Σχέδιο Νόμου)

«Ρύθμιση αγοράς προϊόντων παροχής υπηρεσιών»
(Σχέδιο Νόμου)

«Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό»
(Σχέδιο ΚΥΑ)

«Διαμόρφωση πλαισίου για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων»
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

«Απασχόληση, Καινοτομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
(Σχέδιο Νόμου)

«Αύξηση προσωρινής σύνταξης, βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Σχέδιο Νόμου)

«Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(Σχέδιο Νόμου)

«Τροποποίηση του νόμου 927/1979 ″Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις″ (Α’ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση πλαίσιο 2008/913/ΔΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328)»
(Σχέδιο Νόμου)

ΕκδηλώσειςΕπίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής της Σαγκάης
της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Αθήνα, 8/11/2013
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Συνάντηση με την Υπουργό Τουρισμού της αντιπροσωπείας
της Επιτροπής της Σαγκάης της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης
Αθήνα, 8/11/2013
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής
των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών
και παρόμοιων θεσμών
Βαρκελώνη, 11-12/11/2013

Ετήσια Συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αθήνα, 14-15/11/2013
(Ομιλία Προέδρου της Ο.Κ.Ε. 1η Συνεδρία - 2η Συνεδρία
Δελτίο Τύπου - Τελική Δήλωση - Φωτογραφικό υλικό)

«Επικοινωνώντας την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης»
Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε.
Βρυξέλλες, 25-26/11/201

«H τρέχουσα κρίση στην Ευρώπη κλονίζει τα
θεμέλια των εργασιακών σχέσεων.
Ποιές είναι οι λύσεις και ποιός ο ρόλος των
κοινωνικών φορέων για διέξοδο;
»
Σεμινάριο Ο.Κ.Ε. – Ινστιτούτο Lasaire
Αθήνα, 29/11/2013
(Δελτίο Τύπου - Πρόγραμμα - Φωτογραφικό υλικό)

Οκτώβριος 2013
Εκδηλώσεις

«Υπεύθυνη Οικονομία», Παγκόσμιο Φόρουμ
Λιλ, 23-25/10/2013
(Ομιλία Προέδρου της Ο.Κ.Ε. - Φωτογραφικό υλικό)

Σεπτέμβριος 2013
Εκδηλώσεις

Ολομέλεια της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε.
και παρόμοιων θεσμών
Αλγέρι, 10-12/9/2013

Ιούλιος 2013
Εκδηλώσεις

Γενική Συνέλευση της UCESIF
Εκλογή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στην Προεδρία της UCESIF
Αθήνα, 4/7/2013
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Σεμινάριο της UCESIF με θέμα
«Ο ρόλος των Ο.Κ.Ε. σε περίοδο κρίσης»
Αθήνα, 5/7/2013
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Ιούνιος 2013
Εκδηλώσεις

Πρώτη συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης
Ο.Κ.Ε. Ελλάδος και Ο.Κ.Ε. Βραζιλίας
Αθήνα, 25-26/6/2013
(Δελτίο Τύπου - Τελική Διακήρυξη
Ανακοινώσεις A, B - Φωτογραφικό υλικό)

Μάιος 2013
Εκδηλώσεις

Σεμινάριο της Ένωσης των Οικονομικών και
Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών
της Γαλλοφωνίας (UCESIF), με θέμα
«Νεολαία και Δυναμική της Αλλαγής τον χώρο της Γαλλοφωνίας: Ο Ρόλος των Κοινωνικών Δικτύων»
Βουκουρέστι, 13-14 Μαΐου 2013
Την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
εκπροσώπησε η κ. Σοφία Δροσοπούλου,
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε.
(Πρόγραμμα - Aφίσα)

Απρίλιος 2013
Γνώμες

Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και
οι συλλογικές διαπραγματεύσεις
ως παράγοντες κοινωνικής συνοχής
Γνώμη Πρωτοβουλίας

(Η Γνώμη έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναμένεται η επικύρωσή της από την Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.)
(Παρουσίαση Προέδρου της Ο.Κ.Ε. - Αποκόμματα τύπου)

Εκδηλώσεις

Ετήσια Συνεδρίαση των Γενικών Γραμματέων των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών των κρατών μελών της Ε.Ε.
και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αθήνα, 25-26/4/2013
(Δελτίο Τύπου - Φωτογραφικό υλικό)

Μάρτιος 2013
Εκδηλώσεις

«Η αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς για μία Κοινωνία Συνοχής και Αλληλεγγύης»
Ημερίδα
Αθήνα, 11/3/2013
(Δελτίο Τύπου - Πρόγραμμα Ημερίδας
Ομιλία Προέδρου της Ο.Κ.Ε. - Φωτογραφικό υλικό)

Φεβρουάριος 2013
Γνώμες


Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος
για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

(Φωτογραφικό υλικό)

Εκδηλώσεις

Κοπή της πίτας 2013
Αθήνα, 6/2/2013
(Στιγμιότυπα)

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας «Ευρώπη 2020»
Η ΟΚΕ εκπροσωπήθηκε από την
κ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτιδα.
Βρυξέλλες, 6/2/2013

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Οικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου του Μπενίν στην
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Αθήνα, 11-16/2/2013
(Φωτογραφικό υλικό)