Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2012
Εκδηλώσεις
Plenary Session of the UCESIF
Rabat, 17/12/2012

During the Plenary Session of the Union of Economic and
Social Councils and Similar Institutions of Francophonie (UCESIF)
in Rabat, it was decided that the next Plenary Session
will be held in Athens, on July 2013.

November 2012
Events
Meeting of the Working Group “Europe 2020”
Brussels, 7/11/2012

Annual Meeting of the Presidents and
Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
Dublin, 8-9/11/2012
(Theme for Discussion - Photo Gallery)

AICESIS Board Meeting
Seoul, 21-23/11/2012

«Solidarity and Food Security in the Euro-mediterranean»
International Seminar
Rabat, 27/11/2012
(Speech of Μrs S. Drossopoulou,
Member of the Executive Committee of the ESC of Greece

Related link)

October 2012
Events

“Freedom of media in the Euro-Mediterranean region”
EESC Seminar
Nicosia, 11-12/10/2012

Visit of a delegation of the Public Council of Armenia
to the Economic and Social Council of Greece
Athens, 15-18/10/2012
(Photo Gallery)

2012 Euro-Mediterranean Summit
of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Amman, 17-19/10/2012
(Final Declaration)

Δραστηριότητες

Study on Social Rights
UCESIF Meeting
Rabat, 5/10/2012
(Participants List - Synthesis of questionnaires (FR)
Photo Gallery - Charter of Social Rights of UCESIF)

Intervention of the Economic and Social Council of Greece
in the Current Economic and Social Developments

Athens, 16/10/2012

“Global crisis impact: View of civil society”
Working Group
Civil Chamber of the Russian Federation
Moscow, 24-25/10/2012
(Photo gallery - Impact of global crisis:
A vision of civil society
))

September 2012
EventsCooperation Agreement
between the Economic and Social Council of Greece
and the Economic and Social Committee of Israel
Thessaloniki, 10/9/2012
(Photo gallery)

"Woman and Social Dialogue"
TRESMED 4 Seminar
Thessaloniki, 10-11/9/2012
(Programme - Documentation - Participants list
Speeches - Photo gallery)

"Discriminations in the labour market"
Focus Group Interview
National Centre for Social Research
Thessaloniki, 21/9/2012
(Main axes)

July 2012
Opinions

 

Facing the problems of the Center of Athens
(Initiative Opinion)
(Photo gallery)

June 2012
Events
 


Euromed follow-up Committee - EESC
Meeting
Brussels, 7/6/2012

Rio+20
UN Conference on Sustainable Development
Participation at the meetings
Rio de Janeiro, 13-18/6/2012
(Intervention of the President of the ESC of Greece
Comments of the President of the E.E.S.C)

AICESIS General Assembly
Rio de Janeiro, 13-15/6/2012
(Report)

Memorandum of Understanding between the
Economic and Social Council of Greece
and the Economic and Social Development Council of Brazil
Rio de Janeiro, 14/6/2012
(Report - Photo gallery)

May 2012
Events

 
 

"Sustainable development and solidarity: The role of the ESCs"
Seminar of the Union of Economic and Social Councils
and Similar Institutions of Francophonie (UCESIF)
Brazzaville, 2-3/5/2012
(ProgrammeDeclaration - Photo gallery)

Plenary Session of the UCESIF
Brazzaville, 4/5/2012
(Photo gallery)

“Building Solidarity in Communities (BSC)”
International Conference of the Municipality of Locri
Atalanti, 25-29/5/2012
(Programme - Photo gallery)

April 2012
Events

Meeting with the Minister of Culture and Tourism
of the President of the Economic and Social Council of Greece
and of a delegation of the Chinese People’s Political Consultative Conference Shanghai Committee
Athens, 23/4/2012
(Photo gallery)

Visit of a delegation of the Chinese People’s Political Consultative Conference Shanghai Committee to the premises
of the Economic and Social Council of Greece
Athens, 23/4/2012
(Photo gallery)

March 2012
Events

Press Conference on the Center of Athens
Athens, 19/3/2012

“The role of civil society in the implementation of the Partnership for democracy and shared prosperity with the southern Mediterranean”
Meeting
Brussels, 20/3/2012

Meeting with the Prime Minister of the Republic of Armenia
Yerevan, 23/3/2012
(Photo gallery)

Memorandum of Understanding
between the Economic and Social Council of Greece
and the Public Council of the Republic of Armenia
Yerevan, 23/3/2012
(Photo gallery)

February 2012
Opinions

Views of the E.S.C. on the Draft Law
“Settings for livestock and livestock facilities”

Views of the E.S.C. on the Draft Law
“For a fair trial and its reasonable duration”

Events

Meeting with Mr. Du Qiwen,
Ambassador of China in Greece
Athens, 7/2/2012
(Photo gallery)

“New challenges of global crisis: Vision of civil society”
Working Group
Civil Chamber of the Russian Federation
Moscow, 20-21/2/2012
(Speech of Secretary General of ESC of Greece - Photo gallery)

January 2012
Opinions

Regulatory Governance: Principles, Procedures and
Means of good law-making
(Draft Law)

Drugs Code
(Draft Law)

Disciplinary Law of Employees of the Public Sector
and Public Corporate Bodies
(Draft Law)

Protection of the environment through criminal law - Compliance with Directive 2008/99/EC - Waste framework - Compliance with Directive 2008/98/EC – Issues concerning the Ministry of Environment, Energy and Climate Change
(Draft Law)

 
Events

“The economic crisis of the EU and the Euro: How to strengthen the role of social actors in order to exit the crisis?”
BIENNALE 2012-LASAIRE
Paris, 19-20/1/2012
(Poster - Program - Introductory document)