Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2011
Events

Memorandum of Understanding
between the Economic and Social Council of Greece
and the Economic and Social Council of Jordan
Official Ceremony
Amman, 4/12/2011
(Photo gallery)

AICESIS Board Meeting
Amman, 4-5/12/2011
(Intervention of the President of ESC of Greece)
(Photo gallery)

“From the financial crisis to the economic and social development”
Debate
Athens, 20/12/2011
(Photo gallery)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2011
Opinions

Electronic Governance
(Draft Law)

Reform of the operation framework of the Consignment Deposits and Loans Fund, Public Debt Management Agency, Public Enterprises and Organizations, establishment of the General Secretariat of Public Property and other provisions
(Draft Law)

Evaluation of the National Reform Programme 2011-2014
(Draft Law)

Organ donation and transplantation and other provisions
(Draft Law)

Operation of Energy Markets, of Electricity and Gas, for Research, Production and transmission networks of Hydrocarbons
and other provisions
(Draft Law)

Structure, Function, Quality assurance in education and internationalization of higher education institutions
(Draft Law)

Institutional framework for agricultural cooperatives, collective organizations and entrepreneurship in the rural world - Organisation of the State Supervision
(Draft Law)

Environmental Licensing, regulation of illegal constructions in relation to creating environmental balance and other provisions
(Draft Law)

Expansion of direct and participatory democracy
by conducting a referendum
(Draft Law)

Reorganisation of Social Solidarity Institutions, Rehabilitation Centers, National Health System restructure and other provisions
(Draft Law)

Events

“The crisis in the European Union and the Euro”
ESC – Lasaire Institute Seminar
Athens, 4/11/2011
(Program - Photo gallery)

Annual Meeting of the Presidents and
Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
The Hague, 9-10/11/2011
(Programme - Speech of Secretary General of ESC of Greece - Short summary)

2011 Euro-Mediterranean Summit of Economic
and Social Councils and similar institutions
Constantinople, 16-20/11/2011
(Suggestion - Final declaration)

QUALECO Meeting
Paris, 23/11/2011

Meeting of the working group
“Europe 2020”
Brussels, 24/11/2011

Civil Society Media Seminar
Cracow, 24-25/11/2011

“Combating discrimination in Greece”
Conference in the framework of the Progress Programme
“Establishment of Observatory on
Combating Discrimination”
Athens, 24-25/11/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2011
Opinions

Views of the E.S.C. on the Draft Law
“Expansion of direct and participatory democracy
by conducting a referendum”

Views of the E.S.C. on the Draft Law
“Reorganisation of Social Solidarity Institutions, Rehabilitation Centers, National Health System restructure and other provisions”

Views of the E.S.C. on the Draft Law
“Pension arrangements, single payroll, job redundancy and other provisions for implementing the Medium Term Financial Strategy Framework 2012-2015”

Events

TRESMED 4 Conference
Paris, 3-4/10/2011
(Photo gallery)

“Europe 2020” Conference
Madrid, 13-14/10/2011
(Intervention by Secretary General of ESC of Greece)

“Demographic challenges and the labour market
within the Europe 2020 Strategy”
Conference
Sofia, 17/11/2011

Visit to the Chinese Economic and Social Council
Beijing, 27/10-2/11/2011
(Photo gallery)

Activities

Preparation of road maps
for development with social concertation

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2011
Events

First Meeting of the ESC’s Council of Presidents
Presentation of the McKinsey & Co’s report
Athens, 2/9/2011

Participation in the events of the
76th International Fair of Thessaloniki
Thessaloniki, 10-19/9/2011

Meeting with High Level Executives of the Japan Bank
for International Cooperation
Athens, 12/9/2011

Meeting with High Level Mission of the ILO
Athens, 19/9/2011
(Photo gallery)

“Restoring confidence in the integration project
of the European Union”

Statement of the Workers' Group of the
European Economic and Social Committee (EESC)
Brussels, 22/9/2011

50th anniversary of the Council of Europe’s Social Charter
Paris, 23/9/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

August 2011
Events

Meeting of the Prime Minister of Greece with
the social partners
Athens, 30/8/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2011
Events

Election of the ESC's Vice-Presidents and
Executive Committee
Athens, 12/7/2011

AICESIS General Assembly
Rome, 21-23/7/2011

Meeting with Ms. Monika Ekstrom,
European Commission - Representation in Greece
Athens, 26/7/2011

Meeting with Mr. Fotis Kouvelis,
President of the Democratic Left Party
Athens, 27/7/2011

Meeting of the Standing Committee
on Cultural and Educational Affairs
of the Hellenic Parliament
Athens, 27/7/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2011
Events

“Fighting discrimination: The role of civil society”
Open Debate
Thessaloniki, 3/6/2011

Meeting of the working group
“Europe 2020”
Brussels, 8-9/6/2011

Meeting with the Mayor of Athens
Athens, 18/6/2011

Annual “CESlink” Meeting
Brussels, 20-21/6/2011

President's election
Athens, 27/6/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2011
Opinions

Reform of the Labour Inspectorate and other provisions
(Draft Law)

Fighting tax evasion, reform of the tax services and other provisions
(Draft Law)

Protection of Competitiveness
(Draft Law)

Post services, Electronic Communication and other provisions
(Draft Law)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

February 2011
Opinions

Structural changes in the Health System and other provisions
(Draft Law)

Restructure of Civil Aviation and other provisions
(Draft Law)

Sustaining the biodiversity and other provisions
(Draft Law)

Events

Meeting of the study group in the context of the
Euro-Mediterranean Partnership
Brussels, 8/2/2011

Meeting of the Special Permanent Committee
on Environmental Protection
of the Hellenic Parliament
Athens, 22/2/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

January 2011
Events

EESC Communication Specialists’ Seminar
Brussels, 27-28/1/2011

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»