Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2010
Events

AICESIS Board Meeting
Tunis, 2-4/12/2010

Visit of a delegation of the Chinese Economic and
Social Council to the E.S.C. premises
Athens, 11/12/2010

 Visit of a delegation of the Hungarian Social Partners
to the E.S.C. premises
Athens, 14/12/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2010
Events

Visit of the President of the European Economic
and Social Committee to the E.S.C. premises
Athens, 1/11/2010

“CESlink” Meeting
Rome, 9/11/2010

2010 Euro-Mediterranean Summit of Economic
and Social Councils and similar institutions
Rome, 10-12/11/2010

E.S.C. President’s letter to the Prime Minister of Greece
regarding labour relations
Athens, 29/11/2010

University of Piraeus students’ visit to the E.S.C. premises
Athens, 30/11/2010
Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2010
Events

Meeting of the study group
in the context of the Euro-Mediterranean Partnership
Athens, 4/10/2010

“Employment and Poverty:
The role of Social Partners in the fight against Poverty
and Social Exclusion”
International Conference
Brussels, 20/10/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2010
Events

Participation in the events of the
75th International Fair of Thessaloniki.
Thessaloniki, 11-12/9/2010

Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General
of the E.S.Cs οf the E.U.
Brussels, 16/9/2010

Meeting on the Future of Higher Education in Greece
Delphi, 26/9/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2010
Opinions

New Public Insurance System and other provisions.
Arrangements in Labour Relations
(Draft Law)

Events

AICESIS General Assembly
New York, 6-7/7/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2010
Opinions

Road Commercial Transport
(Draft Law)

The regulation of private insurance, the creation
of guarantee fund for private life insurance and other arrangements of the Ministry of Finance responsibility
(Draft Law)

Register of farmers and farm business – The definition of professional farmer
(Draft Law)

Events

Annual “CESlink” Meeting
Sofia, 24-25/6/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

May 2010
Opinions

New Architecture of the Local Government and the Decentralised Government - “Kallikratis Program”
(Draft Law)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

April 2010
Opinions

Measures to improve the energy efficiency
during the final use, energy services and other clauses
(Draft Law)

Europe 2020 – The new Lisbon Strategy
(Initiative Opinion)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2010
Opinions

Contemporary arrangements for the Greek Nationality
and the political participation of Greeks
and the legal migrants, and other clauses
(Draft Law)

Guarantees against labour insecurities and other provisions
(Draft Law)

 Ιmplementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation - Harmonisation of the legislation in force
to Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 and other relevant provisions
(Draft Law)

Events

 Meeting of the President of the E.S.C. of Greece
with a Member of the German Bundestag
Athens, 3/3/2010

“Infrastructures and Regional Development”
Open Debate
Pyrgos, 22/3/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

February 2010
Opinions

Regulation of business and professionals’ debt to
Credit Institutions and arrangements for
processing data on economic behaviour
(Draft Law)

Migration
(Initiative Opinion)

Alternative management of packages and other products
(Draft Law)

Acceleration of the development of Renewable Energy Resources
for encountering climate change
(Draft Law)

Events

European Migration Policy: Contemporary Challenges
& Effects on Mediterranean Member - States of the EU

International Conference
Athens, 9-10/2/2010

11th Annual Meeting of the E.S.C. of Greece and the Regional E.S.Cs
Agrinio, 20/2/2010

“Infrastructures and Regional Development”
Open Debate
Agrinio, 20/2/2010

Official visit of representatives of Turkish Entrepreneurs
Athens, 22/2/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

January 2010
Events

“Social dialogue for agriculture, rural development and alimentation”
Conference
Athens, 25-26/1/2010

“Communication, Information, Technology”
Conference
Athens, 28/1/2010

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»