Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2010
Εκδηλώσεις

Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε.
και παρόμοιων θεσμών
Τύνιδα, 2-4/12/2010

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 11/12/2010

Επίσκεψη αντιπροσωπείας κοινωνικών εταίρων
από την Ουγγαρία στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 14/12/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Νοέμβριος 2010
Εκδηλώσεις

Επίσκεψη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 1/11/2010

Συνάντηση “CESlink”
Ρώμη, 9/11/2010

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2010 των Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών
Ρώμη, 10-12/11/2010

Επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για τα εργασιακά

Αθήνα, 29/11/2010

Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 30/11/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Οκτώβριος 2010
Εκδηλώσεις

Συνάντηση ομάδας εργασίας
στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας.
Αθήνα, 4/10/2010

«Απασχόληση και φτώχεια:
Ο ρόλος των Κοινωνικών Εταίρων στην καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού»
Διεθνές Συνέδριο
Βρυξέλλες, 20/10/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την κάλυψη με απόσπαση
Θέσεων επιστημονικού προσωπικού της ΟΚΕ

Σεπτέμβριος 2010
Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 75ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, 11-12/9/2010

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων
των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Βρυξέλλες, 16/9/2010

Συμμετοχή σε Συνάντηση Εργασίας
με θέμα το Mέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Δελφοί, 26/9/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούλιος 2010
Γνώμες

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις.
Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις

(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Ολομέλεια της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και
παρόμοιων θεσμών.
Νέα Υόρκη, 6-7/7/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούνιος 2010
Γνώμες

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές
(Σχέδιο Νόμου)

Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
(Σχέδιο Νόμου)

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Ετήσια Συνάντηση “CESlink”
Σόφια, 24-25/6/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάιος 2010
Γνώμες

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
(Σχέδιο Νόμου)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Απρίλιος 2010
Γνώμες

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ευρώπη 2020 – Η νέα Στρατηγική της Λισαβόνας
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάρτιος 2010
Γνώμες

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών
και άλλες ρυθμίσεις

(Σχέδιο Νόμου)

Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006
και άλλες συναφείς διατάξεις

(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.
με Μέλος της Γερμανικής Βουλής
Αθήνα, 3/3/2010

«Υποδομές και Περιφερειακή Ανάπτυξη»
Ανοικτή Εκδήλωση
Πύργος, 22/3/10

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Φεβρουάριος 2010
Γνώμες

Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς

(Σχέδιο Νόμου)

Μετανάστευση
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Tροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και του ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154Α) «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

«Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση:
Σύγχρονες Προκλήσεις & Επιπτώσεις στις
Μεσογειακές Χώρες Μέλη της Ε.Ε.
»
Διεθνής Διάσκεψη
Αθήνα, 9-10/2/2010

11η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Αγρίνιο, 20/2/2010

"Υποδομές και Περιφερειακή Ανάπτυξη"
Ανοιχτή Εκδήλωση
Αγρίνιο, 20/2/2010

Επίσκεψη αντιπροσωπείας
Τούρκων επιχειρηματιών στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 22/2/2010

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιανουάριος 2010
Εκδηλώσεις

«Κοινωνικός διάλογος για τη γεωργία,
την αγροτική ανάπτυξη και τα τρόφιμα»
Διημερίδα
Αθήνα, 25-26/1/2010
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Πρόσκληση - Ομιλία Προέδρου)

«Επικοινωνία, Πληροφορία, Τεχνολογία»
Ημερίδα
Αθήνα, 28/1/2010
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL