Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2009
Opinions

Reform of public sector’s hirings and their total subsumption under the complete control of ASEP
(Draft Law)

Financial support of social solidarity, social responsibility contribution of large enterprises and of large real estate and other provisions of the Ministries of Finance, Labour and Social Security, Health and Social Solidarity
(Draft Law)

Events

 AICESIS Board Meeting
Moscow, 3-5/12/2009

“The retailing as a contributor to economic and social growth in period of economic crises”
Conference
Athens, 10/12/2009

Launching of multilateral national social dialogue
Athens, 14/12/2009

"ESCs, national development strategies, participatory democracy
and the use of ICTs in development"
International Meeting
Paris, 17-18/12/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2009
Opinions

Implementation indicators of the National Reform Programme 2008-2010 Assessment of the Lisbon Strategy

Evaluation of the National Reform Programme 2008-2010
Implementation Report

4th Annual report on the implementation of equal treatment
(Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)

Construction activity as a parameter of economic development and the consequences of the economic crisis on it
(Initiative Opinion)

Events

 Meeting with the Ambassador of Greece in the
United States of America and the Deputy Chief of Mission
Washington, 3/11/2009

Meeting with the President of the E.S.C. of the United Nations
New York, 5/11/2009

Visit of the Minister of Interior to the E.S.C. premises
Athens, 12/11/2009

European Union and specialist media, E.E.S.C. Seminar
Stockholm, 26-27/11/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2009
Events

“CESlink” Meeting
Monaco, 16/10/2009

2009 Euro-Mediterranean Summit of Economic
and Social Councils and similar institutions
Alexandria, 18-19/10/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2009
Events

“Economic crisis, its consequences on Northern Greece and the role of the banking system for dealing with it”
Conference
Thessaloniki, 2/9/2009

E.E.S.C. - Debate on employment and vocational training
in the context of the economic crisis
Brussels, 30/9-1/10/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

August 2009
Events

SER International Summer School
Noordwijk, 16-22/8/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2009
Events

The consequences of crisis in employment: the role of public and private sector in facing the crisis
Conference Athens, 1/7/2009

Innovation through collaboration
LIBER: 38th Annual General Conference 2009
Toulouse, 30/6-3/7/200

11th International Meeting of the ESCs and similar Institutions
Budapest, 9-11/7/2009

Election of the E.S.C. of Greece to the AICESIS Board
Budapest, 10/7/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2009
Opinions

Debtors protection and requirements for relieving over-debted consumers of their debts
(Proposal of Law by the Main Opposition Party)

Economic, budgetary and financial crisis
(Initiative Opinion)

The policies for strengthening employment and fighting unemployment at the period of economic crisis
(Initiative Opinion)

Events

Meeting with His Excellency the President
of the Hellenic Republic Mr. Karolos Papoulias
,
Athens, 2/6/2009

Library policies: from local to national
International Conference Athens, 11-12/6/2009

The role of banking system in the way out of the crisis and the long term economic and social development
Conference Athens, 25/6/2009

CESlink Meeting
Brussels, 26/6/2009

Meeting of the working group in the context of the Euro-mediterranean Partnership
Brussels, 29/6/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

May 2009
Events

E.E.S.C. Pre-Summit on Employment
Prague, 6/5/2009

CESlink Meeting
Malta, 7-8/5/2009

CESlink Meeting
Paris, 29/5/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

April 2009
Opinions
Reorganisation of the Labour Inspection Agency, issues concerning agencies of the Ministry of Employment and Social Protection and other provisions
(Draft Law)
Events

CESlink Meeting
Helsinki, 3/4/2009

Construction activity as a parameter of economic development and the consequences of the economic crisis on it
Conference Athens, 9/4/2009

Election of the ESC’s Executive Committee
Athens, 10/4/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2009
Opinions

The legal framework for the operation of companies seeking dept collection
(Draft Law)

System of intangible assets, provisions for the stock market, tax issues and other provisions
(Draft Law)

Agency for market (prices) monitoring and other provisions
(Draft Law)

Events

The economic crisis and its consequences on tourism
Conference Athens, 5/3/2009

Meeting with Mr. Ioannis Papathanasiou, Minister of the Economy and Finance
Athens, 13/3/2009

National Social Development Agreement
Athens, 19/3/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

February 2009
Events

10th Annual Meeting of the E.S.C. of Greece and the Regional E.S.Cs
Volos, 7/2/2009

The economic crisis and the role of civil society
Open Debate Volos, 7/2/2009

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

January 2009
Opinions

Poverty (Initiative Opinion)

Health (Initiative Opinion)

University Education (Initiative Opinion)

Secondary Education (Initiative Opinion)

Water Resources (Initiative Opinion)

Events
Communicating Europe in partnership – Beyond borders and cultures
EESC Seminar Brussels, 27/1/2009
Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»