Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2009
Γνώμες

 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ
(Σχέδιο Νόμου)

Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Μόσχα, 3-5/12/2009

«Το λιανικό εμπόριο ως συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης»
Ημερίδα
Αθήνα, 10/12/2009
(Πρόγραμμα ημερίδας - Ομιλία Προέδρου)

Έναρξη Ευρύτατου Εθνικού Κοινωνικού Διαλόγου
Αθήνα, 14/12/2009
(Δελτίο τύπου - Ομιλία Προέδρου)

«Οικονομικά και Κοινωνικά Συμβούλια, Εθνικές Αναπτυξιακές Στρατηγικές, Συμμετοχική Δημοκρατία και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών για την Ανάπτυξη»
Διεθνής Συνάντηση
Παρίσι, 17-18/12/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Νοέμβριος 2009
Γνώμες

 Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010

Δείκτες Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008 – 2010
Αποτίμηση εξελίξεων

4η Ετήσια Έκθεση της Ο.Κ.Ε. για την εφαρμογή της
Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης
(Άρθρο 18, Ν. 3304/2005)

Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα
ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης
και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

 Συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδος στις Η.Π.Α. και τον Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αποστολής
Ουάσιγκτον, 3/11/2009

Συνάντηση με την Πρόεδρο του Ο.Κ.Σ. του Ο.Η.Ε.
Νέα Υόρκη, 5/11/2009

Επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 12/11/2009

European Union and specialist media, Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε.
Στοκχόλμη, 26-27/11/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Οκτώβριος 2009
Εκδηλώσεις

 Συνάντηση “CESlink”
Μονακό, 16/10/2009

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος Κορυφής 2009 των Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιτροπών και παρόμοιων θεσμών
Αλεξάνδρεια, 18-19/10/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Σεπτέμβριος 2009
Εκδηλώσεις

 «Οικονομική κρίση, οι επιπτώσεις της στη Βόρεια Ελλάδα
και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για την υπέρβασή της»
Ημερίδα Θεσσαλονίκη, 2/9/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

Ε.Ο.Κ.Ε.- Συζήτηση για την απασχόληση
και την επαγγελματική κατάρτιση
στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης
Βρυξέλλες, 30/9-1/10/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Αύγουστος 2009
Εκδηλώσεις

Διεθνές Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Σπουδών
της Ο.Κ.Ε. Ολλανδίας
Noordwijk, 16-22/8/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούλιος 2009
Εκδηλώσεις

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση:
ο ρόλος του δημόσιου & του ιδιωτικού τομέα
στην αντιμετώπισή τους
Ημερίδα Αθήνα, 1/7/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

«Καινοτομία μέσω της συνεργασίας»
38ο Ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER)
Τουλούζη, 30/6-3/7/2009

11η Διεθνής Συνάντηση των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Βουδαπέστη, 9-11/7/2009
(Ομιλία Προέδρου)

Εκλογή της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος στο Δ.Σ. της AICESIS
Βουδαπέστη, 10/7/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιούνιος 2009
Γνώμες

Ρύθμιση χρεών και προϋποθέσεις απαλλαγής των υπερχρεωμένων καταναλωτών από τα χρέη τους
(Πρόταση Νόμου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική κρίση
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Οι πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση του Προεδρείου της Ο.Κ.Ε. με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια
Αθήνα, 2/6/2009

Πολιτικές βιβλιοθηκών από άποψη τοπική, περιφερειακή και εθνική
Διεθνές Συνέδριο Αθήνα, 11-12/6/2009

Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
Ημερίδα Αθήνα, 25/6/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου - Πρακτικά)

Συνάντηση “CESlink”
Βρυξέλλες, 26/6/2009

Συμμετοχή στη συνάντηση της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
Βρυξέλλες, 29/6/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάιος 2009
Εκδηλώσεις

Προ-Σύνοδος της Ε.Ο.Κ.Ε. για την Απασχόληση
Πράγα, 6/5/2009

Συνάντηση “CESlink”
Μάλτα, 7-8/5/2009

Συνάντηση “CESlink”
Παρίσι, 29/5/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Απρίλιος 2009
Γνώμες

Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

 

Εκδηλώσεις

Συνάντηση “CESlink”
Ελσίνκι, 3/4/2009

Η κατασκευαστική και η οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές
Ημερίδα Αθήνα, 9/4/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

Εκλογή Mελών Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 10/4/2009

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Μάρτιος 2009
Γνώμες

Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
(Σχέδιο Νόμου)

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στον ελληνικό τουρισμό
Ημερίδα Αθήνα, 5/3/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

Συνάντηση με τον κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Αθήνα, 13/3/2009

Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία
Αθήνα, 19/3/2009 (Ομιλία Προέδρου - Πρακτικά)

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Φεβρουάριος 2009
Εκδηλώσεις

Αντιμετωπίζουμε την Οικονομική Κρίση - Στηρίζουμε τη Γυναίκα
Ημερίδα Αθήνα, 4/2/09

10η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Βόλος, 7/2/2009

Η οικονομική κρίση και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην αντιμετώπισή της
Ανοικτή Συζήτηση Βόλος, 7/2/2009
(Πρόγραμμα Εκδήλωσης - Ομιλία Προέδρου)

Οικονομική κρίση και η παρέμβαση της κοινωνίας για την αντιμετώπισή της
Ημερίδα Ιωάννινα, 15/2/09

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ιανουάριος 2009
Γνώμες

Φτώχεια (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Υγεία (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Υδατικοί Πόροι (Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις
Communicating Europe in partnership – Beyond borders and cultures
Σεμινάριο της Ε.Ο.Κ.Ε. Βρυξέλλες, 27/1/2009
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στην Επιτροπή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και στις Επιτροπές των επί μέρους προγραμμάτων του

Παρατηρητήριο Παρακολούθησης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και των Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Έργο : «Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών Κοινωνικού Διαλόγου. Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL