Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2008
Opinions

Tourism and Environment
(Initiative Opinion)

Public Administration
(Initiative Opinion)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2008
Opinions

Protection of the borrowers and other provisions
(Draft Law)

Active employment policies and income support to the unemployed
(Initiative Opinion)

Directive 2006/54/EC on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employmentand occupation (recast)
(Draft Law)

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2008
Opinions

Strengthening transparency of State Budget – Control of public expenditure – Measures promoting taxation justice and other provisions
(Draft Law)

National Reform Programme 2008-2010 in the contextof Lisbon Strategy
(Government Proposal)

National Strategy Report for Social Protection and Social Integration
(Government Proposal)

Events

High cost of living – Households’ loans
Conference Athens, 2/9/2008

Entrepreneurship with a human face Biennial Conference of the E.E.S.C.
Athens, 8-9-/9/2008

CESlink Meeting
Athens, 19/9/2008

Social Dialogue and the Lisbon Strategy
Conference Athens, 22/9/2008

Academic Library evaluation as a measure of Institutional Quality Assessment.17th Panhellenic Conference of Academic Libraries
Ioannina, 24-26/9/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

August 2008
Opinions
High cost of living – 2008
(Initiative Opinion)
Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2008
Opinions

National Strategy Report for Social Protection and Social Integration 2008-2010
(Document in the context of public consultation)

Measures and tools for a sustainable competitive energy policy
(Document in the context of public consultation)

Implementation indicators of the National Reform Programme 2005-2008 Assessment of the Lisbon Strategy

Events

LIBER: 37th Annual Conference 2008
Constantinople, 01-05/7/2008

CESlink Meeting
Dublin, 21/7/2008

UN-Expert Group Meeting on Economic and Social Councils
Vienna, 24-25/7/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2008
Opinions

3rd Annual Report on the Implementation of Equal Treatment (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council)

Economic and Social Council’s proposals for the new cycle of the Lisbon Strategy 2007-2013

Events

Civil society in the Western Balkans
Forum Ljubljana, 4-5/06/2008

General Assembly of the International Association of Economic and Social Councils and similar Institutions
Rome, 12-13/06/2008

TRESMED Seminar
Algiers, 23-24/06/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

May 2008
Opinions
Extension of Special Unemployment Subsidies and other provisions
(Draft Law)
Events

Labor law in the era of globalisation
International Conference. Thessaloniki, 10/5/2008

Conference on Environment
Athens, 16/5/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

April 2008
Opinions

Election of the ESC’s Executive Committee
Athens, 9/4/2008

CESlink Meeting
Vilnius - Riga, 21-22/4/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2008
Opinions
Administrative and Organisational Reform of the Social Security System
(Draft Law)
Events

Active Ageing: A social contract of solidarity among the generations
Conference of the DP “EXPERIENCE”. Athens, 6/3/2008

CESlink Meeting
Ljubljana, 14/32008

Valorizing experience – Transferring good practices
Workshop of the DP “EXPERIENCE” Athens, 18/3/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

February 2008
Events

Society and Environment: Climate Change and its consequences
Conference. Thessaloniki, 16/2/2008

Society and Environment: Planning and the protection of environment
Conference. Patras, 23/2/2008

Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

January 2008
Opinions

Abolition of inheritance tax law, real estate taxation, fighting illegal gas trafficking and other provisions
(Draft Law)

Climate Change
(Initiative Opinion)

Environment - Protection of Nature
(Initiative Opinion)

Events
Activities

Participation in the Committee of the National Strategic Development Plan (NSDP) 2007-2013 and the Committees of its sectoral and regional programmes

Observatory for the Lisbon Strategy and the Sustainable Development

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EXPERIENCE” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»