Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2007
Opinions
Regional and Urban Planning and Zoning
(Initiative Opinion)
Events
Meetings with the Minister of Finance and the social partners’ representatives of the Republic of Cyprus
Nicosia, 20/12/2007
Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2007
Opinions
Creation of the Social Cohesion National Fund
(Draft Law)
Events

Communicating Europe: What role does civil society wish to play?
EESC Seminar Brussels, 12/11/2007

Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
Budapest, 22-23/11/2007

Meeting with the Bureau of the Hellenic Federation of Enterprises(S.E.V.)
Athens, 27/11/2007

Visit of a delegation from the Public Chamber of the Russian Federation
Athens, 28-30/11/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2007
Events

The human factor in the configuration of the current and future library. 16th Panhellenic Academic Libraries Conference
Piraeus, 1-3/10/2007

2007 Euro-Mediterranean Summit of Economic and
Social Councils and similar institutions

Athens, 15-16/10/2007
(Final declaration)

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2007
Events

CESlink Meeting
Prague, 17-18/9/2007

Meeting with Mr. Vladimir Spidla, Member of the European Commission
Brussels, 26/9/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

July 2007
Opinions

Institutional framework for the investments and the profitable use of assets of social insurance funds
(Draft Law)

Pre-school Instruction and Primary Education
(Initiative Opinion)

2nd Annual report on the implementation of equal treatment (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council) Financial markets and other provisions
(Draft Law)

Banking activities, sufficiency of own funds and investment enterprises
(Draft Law)

Reform of law 2190/1920 concerning “Societes Anonymes”- Incorporation to Greek law of directives a) 2006/68/EC and b) 2003/58/EC
(Draft Law)

Institutional framework for research and technology
(Draft Law)

Fighting of tax evasion
(Draft Law)

Events

Meeting with the Bureau of the National Confederation of Hellenic Commerce (E.S.E.E.)
Athens, 16/7/2007

Meeting with Mrs. Dora Bakoyannis, Minister of Foreign Affairs
Athens, 20/7/2007

Meeting with Mr. Koco Barka, Minister of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities of Albania
Tirana, 26/7/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

June 2007
Opinions

Modification of the National Customs Code
(Draft Law)

Reorganisation of the Labour Inspectorate, issues concerning organisation of the Ministry of Employment and Social Protection and other provisions
(Draft Law)

Draft Bankruptcy Code
(Draft Law)

Events

Meeting with Mr. Vassilios Maghinas, Minister of Employment and Social Protection
Athens, 5/6/2007

Meeting with the Board of Directors of Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (PA.S.E.GE.S.)
Athens, 5/6/2007

Meeting with the Bureau of the Greek General Confederation of Labour (G.S.E.E.)
Athens, 6/6/2007

Meeting with the Bureau of the Supreme Administration of Greek Civil Servants Trade Unions (A.D.E.D.Y. – Trade Union of the Civil Servants)
Athens, 6/6/2007

Participation in the 3rd meeting of the study group on “Civil society participation at local level in implementing the European Neighbourhood Policy action plans with a view to balanced and sustainable development”, Euromediterranean Cooperation (EUROMED)
Maroc, 7/06/2007

CESlink Meeting
Prague, 8/6/2007

Meeting with Mrs. Marietta Giannakou, Minister of National Education and Religious Affairs
Athens, 13/6/2007

Meeting with Mr. Dimitris Sioufas, Minister of Development
Athens, 13/6/2007

Meeting with His Excellency the President of the Hellenic Republic Mr. Karolos Papoulias,
Athens, 14/6/2007

Meeting with the Board of Directors of Panhellenic Federation of Hoteliers (P.O.X.)
Athens, 14/6/2007

10th International Meeting of the ESCs and similar Institutions
Beijing, 19-21/6/2007

2nd Regional Meeting of ESCs and similar institutions of South Eastern European Countries
Sofia, 24-26/6/2007

Active ageing and employment quality of the elder employees Workshop
Athens, 28/6/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

Preparation of the 2nd Annual Report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council (art. 18 of the Greek law 3304/2005)

May 2007
Opinions

Amendments to Presidential Decree 237/1986 (Official Gazette 110 A’) codifying Law 489/1976 concerning mandatory insurance for civil liability arising from car accidents
(Draft Law)

Amendments to Law 2251/1994 concerning consumers’ protection
(Draft Law)

Financial procedures, control and implementation of development interventions for programming period 2007-2013
(Preliminary Draft Law)

Events

Annual Meeting of the Secretaries-Generalof the E.S.Cs οf the E.U.
Budapest, 11/5/2007

Meeting of the Steering Committee of the Euro-mediterranean Partnership of the E.E.S.C.
Athens, 14-15/5/2007

Visit of the Consultative Committee on Industrial Change “CCMI” of the E.E.S.C.
Athens, 15-16/5/2007

The evolution of the European cement industry sector
Public Hearing Athens, 16/5/2007

Meeting with Mr. Alexandros Alavanos, President of Synaspismos (Coalition of the Left of Movements and Ecology)
Athens, 16/5/2007

Meeting with Mr. George A. Papandreou,
President of Panhellinic Socialist Political Party

Athens, 21/5/2007

Meeting with Mr. George Alogoskoufis, Minister of the Economy and Finance
Athens, 29/5/2007

Meeting with Mr. Anastasis Papaligouras, Minister of Justice
Athens, 29/5/2007

Meeting with Mr. Lefteris Zagoritis, Secretary of the Central Committee of New Democracy Party
Athens, 31/5/2007

Meeting with the Board of Directors of the Greek Federation of Enterprises & Industries (S.E.V.)
Athens, 31/5/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

Preparation of the 2nd Annual Report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council (art. 18 of the Greek law 3304/2005)

April 2007
Events

Election of the ESC's Vice-Presidents and Executive Committee
Athens, 12/04/2007

3rd meeting of the Bureau ad hoc Group “Renewed Lisbon Strategy: Spring 2006 – Spring 2008”
Brussels, 17/4/2007

Meeting of the working group for the discussion of the draft of report on “The factors of competitiveness and social cohesion for the construction of an integrated euro-mediterranean area”
Madrid, 24/4/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

Preparation of the 2nd Annual Report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council (art. 18 of the Greek law 3304/2005)

March 2007
Opinions

Green Paper Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century
(European Commission)

Registry of companies of the shipbuilding, ship servicing and repair industry
(Draft Law)

National Strategy for Sustainable Development
(Government Proposal)

Establishment and by-laws of “Electronic Governance of Social Insurance S.A.” (HDIKA S.A.) and other provisions concerning social insurance issues
(Draft Law)

Culture in Greece. Economic, artistic and social dimensions and perspectives
(Initiative Opinion)

Events

New President's election
Athens, 21/03/2007

Participation in the 2nd meeting of the study group on “Civil society participation at local level in implementing the European Neighbourhood Policy action plans with a view to balanced and sustainable development”, Euromediterranean Cooperation (EUROMED)
Brussels, 30/3/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit in Athens
(October 2007)

Preparation of the 2nd Annual Report on the principle of the equal treatment as provided for by Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC of the Council (art. 18 of the Greek law 3304/2005)


February 2007
Opinions

Production and trading of bread products and relevant provisions
(Draft Law)

Creation of a special fund for social solidarity and other provisions
(Draft Law)

About the consumers’ protection in bank loan contracts, the consumers’ collective lawsuits and the principles governing the operation of organs dealing with consumer disputes
(Proposal of Law by the Main Opposition Party)

Events
Participation in the 1st study group on “Civil society participation at local level in implementing the European Neighbourhood Policy action plans with a view to balanced and sustainable development”, Euromediterranean Cooperation (EUROMED)
Brussels, 6/2/2007
Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit
in Corfu (November 2007)

January 2007
Opinions

Various provisions relating to immigration policy and other issues concerning the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralisation
(Draft Law)

Registry of companies of the shipbuilding, ship servicing and repair industry
(Draft Law)

Events

2nd meeting of the Bureau ad hoc Group “Renewed Lisbon Strategy: Spring 2006 – Spring 2008”
Brussels, 9/1/2007

Meeting of the follow-up Committee of the European E.S.C. for the Euro-Mediterranean Partnership
Brussels, 25/1/2007

Festivity for the New Year
Athens, 31/1/2007

Activities

Participation in the Steering Committee of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL Coordinator of the DP “EMPIRIA” Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

Preparation of the 12th Euro-Mediterranean Summit
in Corfu (November 2007)