Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2005
Opinions

«Creation of a General Commercial Registry and modernization of the legislation concerning chambers (L.2081/1992)»
(Draft Law)

«V.A.T. on new buildings, changes in the real estate taxation and other provisions»
(Draft Law)

«State Enterprises and Organisations»
(Draft Law)

Events

Meeting with Mrs. Marietta Giannakou,
Minister of National Education and Religious Affairs
Athens, 5/12/2005

Meeting with the President of the Hellenic Republic
Athens, 8/12/2005

 8th Annual Meeting of the E.S.C.
of Greece and the Regional E.S.Cs
Arta, 10/12/2005

«The Lisbon Strategy»
Open Debate
Arta, 10/12/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

November 2005
Opinions

«Acceleration of the opening of the electricity  market»
(Draft Law)

«Opening of the natural gas market»
(Draft Law)

«Introduction of bio-fuels and other
renewable fuels in the greek market»
(Draft Law)

Events

Public hearing with civil society: 
«The implementation of the Lisbon Strategy»
Brussels, 8-9/11/2005

10th Euro-Mediterranean Summit of the Economic
and  Social Councils and Similar Institutions
Amman, 20-21/11/2005

Annual Meeting of the Presidents and
Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
 Paris, 25/11/2005

"CESlink" Meeting
Paris, 28/11/2005
Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

October 2005
Opinions

«Code of Ethics in the Medical Profession»
(Draft Law)

«National Program of Reforms 2005-2008,
in the context of Lisbon Strategy»

Events

«Lisbon Strategy: Necessity or choice»
Conference
Athens, 5/10/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Observatory for the Lisbon Strategy

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

September 2005
Opinions

"Non-Governmental Organisations (NGOs)"
(Initiative Opinion)

" Framework provisions for the creation and operation of European Company (Société Européenne)"
(Draft Law)
Events

Meeting with prof. Helen Louri,
Economic Advisor to the Prime Minister
Athens, 6/9/2005

Participation in events of the
70th International Fair of Thessaloniki
Thessaloniki, 9-18/9/2005
 
Meeting between the Minister for the Interior,
Public Administration & Decentralisation and
the Committee of the Prefecture Economic and
Social Committees (PESCs)
Athens, 26/9/2005

3rd Meeting of the “Lisbon Strategy”
Sub-committee of the European E.S.C. 
Brussels, 26/9/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

August 2005
Events

Visit to the Social and Economic Council
of the Netherlands (SER)
The Hague, 5/8/2005

 

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

July 2005
Opinions

"Entry, residence and social integration of third countries’ nationals in the Greek territory"
(Draft Law)

"Partnerships between the public and the private sector"
(Draft Law)

"Reform of the blood donation system
and other provisions"
(Draft Law)

"Regulations for the promotion of employment, the enhancement of the Social Cohesion and other provisions"
(Draft Law)
Events

Meeting with Mr. Dimitrios Kontos, 
Secretary General of the Ministry of Employment
and Social Protection
Athens, 13/7/2005

 

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

June 2005
Events

9th International Meeting of the ESCs
and similar Institutions
Paris, 8-10/6/2005

"CESlink" Meeting
Meeting of the Study Group
Paris, 13/6/2005

24th Meeting of the ACP-EU
Economic and Social Interest Groups
Brussels, 28-30/6/2005

TRESMED-2 Project
Euro-Mediterranean Seminar
“The consultative role of the economic and social partners and its contribution to the Euro-Mediterranean partnership”
Istanbul, 28-30/6/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

May 2005
Opinions

"National Action Plan for Social Integration 2005-2006"
 
"Organisation and operation of the Public Health services
and other provisions"
(Draft Law)

Events

Dinner with Media representatives
Athens, 9/5/2005
 
Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Study Group
Brussels, 27/05/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

April 2005
Opinions

"Amendments to l.2323/1995 as amended by l.3190/2003"
(Hours of operation for shops and other matters)
(Draft Law)

Events

Meeting with the Board of Directors of ISTAME
Athens, 26/4/2005
Meeting with Mr. George Alogoskoufis,
Minister of the Economy and Finance and with Mr. Panos Panagiotopoulos, Minister of Employment and Social Protection Athens, 26/4/2005
 
Meeting with PASOK's (main opposition party)
delegation composed of MPs Evangelos Venizelos,
Tonia Antoniou and Evi Christofilopoulou
Athens, 27/04/2005
 
Annual Meeting of the Secretaries-General
of the E.S.Cs of the E.U. and the E.E.S.C.
Paris, 29/04/2005

Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Community Initiative EQUAL
Coordinator of the DP“EMPIRIA”
Project: «Innovative approaches for Social Dialogue applications. The case of active ageing handling»

March 2005
Opinions

"National Health and Social Solidarity System
and other provisions"
(Draft Law)

"Priority sectors in light of the interim  report evaluation-2005 of the Lisbon Strategy"
(Initiative Opinion)

Events

Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Study Group
Brussels, 30/03/2005

Activities
February 2005
Opinions

"Life Long Learning"
(Draft Law)

"Establishment and operation of industrial plants towards sustainable development"
(Draft Law)
Events

“The European Constitution and the Civil Society”
Open Event
Athens, 9/02/2005

Meeting with Mr. Jorge de Oliveira e Sousa,
Director-General
 European Commission
Brussels, 18/02/2005

Meeting with Mrs Francesca Ratti,
Director-General
European Parliament
Brussels, 18/02/2005

IPRA’s Council Meeting
Brussels, 19/02/2005
Activities
January 2005
Opinions
"Issues concerning employees of the State, the legal entities of the public sector and the local Authorities"
(Draft Law)
Events

Festivity for the New Year
Athens, 17/01/2005

Meeting with Mr. Josep Borrell Fontelles,
President of the European Parliament
Brussels, 19/01/2005
Activities

Participation in the Steering Committee
of the 3rd Community Support Framework

Preparation for the celebration of the first ten years
of the ESC in Greece