Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2004
Opinions

"Procurement and elaboration  of public sector
studies and other provisions"
(Draft Law)

"Amendments and addition to law 703/1977 about control of monopolies and oligopolies and protection of competition"
(Draft Law)     

"Incentives of private investments for the economic development and regional convergence"
(Draft Law)
 
"Provisions for the annual leave of the employees
and other provisions"
(Draft Law)

"Report from the High Level Group chaired by Wim Kok"
(Position paper)

Events
6th Meeting of the Monitoring Committee
of the 3rd Community Support Framework
Athens, 15/12/2004
Activities
November 2004
Opinions

"Consumer’s Ombudsman"
(Draft Law)     

"The Lisbon Strategy and the SMEs"
(Initiative Opinion)

"The contribution of the Lisbon Strategy
on the European Social Model" 
(Initiative Opinion)
 
"Olympic multi-clinic, Ombudsman for health
and other provisions"
(Draft Law)

"Nutrition risks for health and hygiene"
(Initiative Opinion)
 
"Competitiveness and employment" 
(Initiative Opinion)
 
"Methods of Medically Supported Human Reproduction"
(Draft Law)
 
"Income taxation for individual and legal entities,
tax inspection and other provisions"
(Draft Law)

Events

"CESlink" Meeting
Madrid, 5/11/2004

9th Euro-Mediterranean Summit of the Economic
and  Social Councils and Similar Institutions
Valencia, 18-19/11/2004

Annual Meeting of the Presidents and
Secretaries-General of the E.S.Cs οf the E.U.
 Luxembοurg, 26/11/2004

Activities

Participation in the Oversight Committee
of the 3rd Community Support Framework

Preparation for the celebration of the first ten years
of the ESC in Greece

October 2004
Events

Meeting with Cyprus' employers
and employees organizations
Athens 19/10/2004

Meeting with Ms Anna Psarouda - Benaki,
Speaker of the Hellenic Parliament
Athens, 22/10/2004
                             
7th Annual Meeting of the E.S.C.
of Greece and the Regional E.S.Cs
Patras, 23/10/2004

«Regional Social Dialogue: the role of the localsocial partners»
Open Debate
Patras, 23/10/2004

Activities

Participation in the Oversight Committee
of the 3rd Community Support Framework
 

Preparation for the celebration of the first ten years 
of the ESC in Greece

September 2004
Events

Participation in events of the
69th International Fair of Thessaloniki
Thessaloniki, 10-19/9/2004

Meeting with Mr. Stavros Dimas,
Member of the European Commission
Brussels, 30/09/2004

Activities

Participation in the Oversight Committee
of the 3rd Community Support Framework
 

Preparation for the celebration of the first ten years 
of the ESC in Greece

August 2004
Opinions
"About amending Presidential Degree 81/2003 - Provisions for those working with fixed-term contracts"
(Draft Presidential Degree)  
Events

Meeting with Mr. Evripidis Stylianidis,
DMinister for Foreign Affairs
Athens, 17/08/2004  

Meeting with Mr. Argirios Karras, Cabinet Secretary
Athens, 26/08/2004

Activities
July 2004
Opinions

"Creation of a Greek Nurses’ Association  and other provisions" (Draft Law) 

"Immigration and cooperation between countries  in the Mediterranean" (Initiative Opinion) 

"Agriculture and food safety in the context of  the Euromed partnership" (Initiative Opinion)
Events

Meeting with Mrs Aleka Papariga,
      General Secretary of the Central Committee 
  Of Communist Party of Greece 
Athens, 05/07/2004  

Meeting with Mr. George A. Papandreou,
President of Panhellinic Socialist Political Party
Athens, 22/07/2004

 
Activities
June 2004
Opinions

"Part time employment in the public sector
and the legal entities of public law"
(Draft Law)

Events

Meeting with Mr. George Alogoskoufis,
Minister of the Economy and Finance
Athens, 04/06/2004

5th Meeting of the Monitoring Committee
of the 3rd Community Support Framework
Athens, 08/06/2004

Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Follow-up Committee
Brussels, 9/06/2004

Annual Meeting of the Secretaries-General
of the E.S.Cs of the E.U.
Luxembourg, 11/06/20004

Meeting with Mr. Nicos Konstantopoulos,
President of Synaspismos - Coalition of the Left
of Movements and Ecology
Athens, 24/06/2004

Euro-Mediterranean Partnership
Meeting of the Follow-up Committee
Madrid, 24/06/2004

1st Consultation Meeting
for the elaboration drafting of the
National Strategic Development Plan
Athens, 30/06/2004

Activities
May 2004
Opinions

"Provisions for those working with fixed-term contracts
in the public sector"
(Draft Presidential Degree)

Events
Meeting with Mr. Roger Briesch,
President of the European ESC
Brussels, 06/05/2004

Dinner with Media representatives
Athens, 11/05/2004

Meeting with Mr. Prokopios Pavlopoulos,
Minister of the Interior, Public Administration
and Decentralization
Athens, 24/05/2004

General Assembly of the International Association of Economic ans Social Councils and similar Institutions
Geneva, 27/05/2004
Activities
April 2004
Events

Election of the ESC's Vice-Presidents
and Executive Committee
Athens, 05/04/2004

Activities
March 2004
Events

Euro-Mediterranean Partnership,
Meeting of the Follow-up Committee,
Brussels, 26/03/2003

Euro-Mediterranean Partnership,
Meeting of the Follow-up Committee,
Madrid, 31/03/2003

Activities
February 2004
Events

New President's election
Athens, 11/02/2004

Meeting with Mr. Roger Briesch,
President of the European ESC
Brussels, 19/02/2004

Μeeting with Mr. Μartin Westlake,
Director of Communication  of the European ESC
Brussels, 19/02/2004
Activities
January 2004
Opinions
"Mesures concerning unemployment
and other provisions"
(Draft Law)

"Issues of Social Security and other provisions"
(Draft Law)
Events
Meeting with the Speaker of the Hellenic Parliament
Athens, 14/01/2004
Activities