Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2004
Γνώμες

Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού
(Σχέδιο Νόμου)

Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση
(Σχέδιο Νόμου)

Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Έκθεση Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό τον Wim Kok
(Κείμενο θέσεων)

Εκδηλώσεις
6η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. 2000-2006
Αθήνα, 15/12/2004
Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Προετοιμασία του εορτασμού για τα 10 χρόνια της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα
Νοέμβριος 2004
Γνώμες

Συνήγορος του Καταναλωτή
(Σχέδιο Νόμου)

Η στρατηγική της Λισσαβόνας και οι Μ.Μ.Ε.
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Η συμβολή της στρατηγικής της Λισσαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος της Υγείας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Διατροφή και κίνδυνος για την υγεία και την υγιεινή
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εφαρμογή των Μεθόδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
(Σχέδιο Νόμου)

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

CESlink Meeting
Μαδρίτη, 05/11/2004

9η Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Παρόμοιων Θεσμών
Βαλένθια, 18-19/11/2004

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Λουξεμβούργο, 26/11/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Προετοιμασία του εορτασμού για τα 10 χρόνια της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα
Οκτώβριος 2004
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με αντιπροσωπεία εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων της Κύπρου
Αθήνα, 19/10/2004

Συνάντηση με την κα Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Αθήνα, 22/10/2004

7η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Πάτρα, 23/10/2004

Περιφερειακός Κοινωνικός Διάλογος: ο ρόλος των τοπικών κοινωνικών φορέων
Ανοικτή Συζήτηση Πάτρα, 23/10/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Προετοιμασία του εορτασμού για τα 10 χρόνια της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα
Σεπτέμβριος 2004
Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 69ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 10-19/9/2004

Συνάντηση με τον κ. Σταύρο Δήμα, Μέλος της Ευρωπαικής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 30/09/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Προετοιμασία του εορτασμού για τα 10 χρόνια της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα
Αύγουστος 2004
Γνώμες
Περί τροποποίησης του Π.Δ. 81/2003 – Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος)
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με τον κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, Υφυπουργό Εξωτερικών
Αθήνα, 17/08/2004

Συνάντηση με τον κ. Αργύριο Καρρά, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης
Αθήνα, 26/08/2004

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Ιούλιος 2004
Γνώμες

Δημιουργία Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Η Μετανάστευση και η συνεργασία μεταξύ των κρατών στην περιοχή της Μεσογείου
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Γεωργία και ασφάλεια τροφίμων στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση με την κα Αλέκα Παπαρήγα, Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του K.K.E.
Αθήνα, 05/07/2004

Συνάντηση με τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
Αθήνα, 14/07/2004

Συνάντηση με τον κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου, Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Αθήνα, 22/07/2004

Δραστηριότητες Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Ιούνιος 2004
Γνώμες
Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Αθήνα, 04/06/2004

5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. 2000-2006
Αθήνα, 08/06/2004

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 9/06/2004

Ετήσια Σύνοδος Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Λουξεμβούργο, 11/06/2004

Συνάντηση με τον κ. Νίκο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας
Αθήνα, 24/06/2004

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία Συνάντηση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής
Μαδρίτη, 24/06/2004

1η Συνάντηση Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Ε.Σ.Σ.Α. 2007-2003
Αθήνα, 30/06/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Μάιος 2004
Γνώμες
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα
(Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος)
Εκδηλώσεις

Συνάντηση με τον κ. Roger Briesch, Πρόεδρο της Ε.O.Κ.Ε.
Βρυξέλλες, 06/05/2004

Παράθεση δείπνου σε εκπροσώπους των ΜΜΕ
Αθήνα, 11/05/2004

Συνάντηση με τον κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αθήνα, 24/05/2004

Συνεδρίαση Ολομέλειας της Διεθνούς Ένωσης των Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών
Γενεύη, 27/05/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Απρίλιος 2004
Εκδηλώσεις
Εκλογή Αντιπροέδρων και Μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 05/04/2004
Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Μάρτιος 2004
Εκδηλώσεις

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία,
Συνάντηση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 26/3/2003

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία,
Συνάντηση Προπαρασκευαστικής Επιτροπής,
Μαδρίτη, 31/3/2003

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Φεβρουάριος 2004
Εκδηλώσεις

Εκλογή νέου Προέδρου Ο.Κ.Ε.
Αθήνα, 11/02/2004

Συνάντηση με τον κ. Roger Briesch, Πρόεδρο της Ε.O.Κ.Ε.
Βρυξέλλες, 19/02/2004

Συνάντηση με τον κ. Martin Westlake, Διευθυντή Επικοινωνίας της Ε.O.Κ.Ε.
Βρυξέλλες, 19/02/2004

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Ιανουάριος 2004
Γνώμες

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Αθήνα, 14/01/2004
Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004