Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 
December 2003
Opinions

"Application of the principle of equal treatment regardless of racial or national origin, religious or other beliefs, handicap, age or sexual orientation"
(Draft Law)

"Mesures of development and social policy
Objective tax control and other provisions"
(Draft Law)

"Operational Programme Competitiveness 2000-2006 -
3rd Community Support Framework: Interim Evaluation"
(Initiative Opinion)

"Enlargement of the E.U. and the reform
of the Common Agricultural Policy"
(Initiative Opinion)

Events
Monitoring Committee of the 3rd Community
Support Framework (4th Meeting)
Thessaloniki, 17/12/2003

Meeting with the President of the Hellenic Republic
Athens, 30/12/2003
Activities
November 2003
Opinions
"Small and Medium Enterprises (SMEs) - Current
and future prospects : An update"
(Initiative Opinion)

"Olympic Games 2004"
(Initiative Opinion)
Events

Euro-Mediterranean Summit of Economic and Social
Councils and Similar Institutions
Malta, 6-7/11/2003

Meeting with Mr. Hans Brunmayr, General Director,
Council of the E.U.
Brussels, 26/11/2003

Annual Meeting of the Presidents and Secretaries
-General of the E.S.Cs of the E.U.
Madrid, 28/11/2003

"Regional and agricultural development", Open Debate,
Prefecture Economic and Social Council of Aitoloakarnania
Agrinio, 29/11/2003

Activities
October 2003
Opinions

"Protection and management of water - Harmonization with
the Directive 2000/60/EC"
(Draft Law)

"Consumer's Protection"
(Initiative Opinion)

Events
"The EU immigration policies: fundamental rights, social
integration, aid development", European Conference
Rome, 6-7/10/2003

"Regional development and the economics
of local authorities", Open Debate,
Prefecture Economic and Social Council of Irakleio
Irakleio, 16/10/2003

"Regional development and the role of the social partners", Open Debate, Prefecture Economic
and Social Council of Fokida
Amfissa, 25/10/2003

"Corporate Social Responsibility", Meeting
Athens, 31/10/2003
Activities
September 2003
Opinions
"Reform of the legislation concerning the
National Health System and other issues
of the Ministry of Health and Care"
(Draft Law)

"Corporate Social Responsibility"
(Initiative Opinion)
Events
Participation in the
68th International Fair of Thessaloniki
Thessaloniki, 6-14/9/2003

"CESlink" Meeting
Luxembourg, 19/9/2003
Activities
July 2003
Opinions
"The National System of Linking Vocational Education
and Training with Employment (ESSEEKA)"
(Draft Law)

"Organization and Modernization
of the Public Health Agencies and other provisions"
(Draft Law)

"Management by Objectives, Evaluation and Career
Development of Public Employees, Relocations
and other provisions"
(Draft Law)
Events
6th Annual Meeting of the E.S.C. of Greece
and the Regional E.S.Cs
Alexandroupolis, 5/7/2003

"Regional Development and Economics of Local
Government Organizations" - Public Discussion
Alexandroupolis, 5/7/2003
Activities
June 2003
Opinions
"Operational Programmes for INTERREG III Community
Initiative 2000 - 2006"
(Initiative Opinion)
Events
Meeting with Mr. Pat Cox,
President of the European Parliament
Chalkidiki, 20/6/2003
Activities
April 2003
Opinions
Events
"Water Resource Management",
Open Discussion
Athens, 2/4/2003

Mr. Jean-Luc Dehaene's speech,
Vice-President of the European Convention
Athens, 8/4/2003
Activities
March 2003
Events
Speech of the Secretary General of the E.S.C., L.S.E.,
London, 11/3/2003


"Consumers and the Enlargement of the E.U.",
European Conference
Thessaloniki, 14-15/3/2003

Euro-Mediterranean Partnership,
Meeting of the Follow-up Committee,
Brussels, 20/3/2003

Presentation of a report issued by the World Bank,
Athens, 28/3/2003
Activities
February 2003
Opinions
"Return of VAT and Special Consumption Tax on gas to
the farmers of special status"
(Initiative Opinion)

"Operational Programmes for URBAN II Community
Initiative 2000 - 2006"
(Initiative Opinion)
Events
Meeting for the European Convention,
Brussels, 6/2/2003

"Migration - Economic and Social Integration of Emigrants",
International Conference
Athens, 27-28/2/2003
Activities