Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
Δεκέμβριος 2003
Γνώμες

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
(Σχέδιο Νόμου)

Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 2000-2006 - Γ' Κ.Π.Σ.: Ενδιάμεση αξιολόγηση
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Διεύρυνση και μεταρρύθμιση αγροτικής πολιτικής
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. 2000-2006
Θεσσαλονίκη, 17/12/2003

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αθήνα, 30/12/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Νοέμβριος 2003
Γνώμες

Η κατάσταση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Ευρωμεσογειακή Σύνοδος των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών και Παρόμοιων Θεσμών
Μάλτα, 6-7/11/2003

Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας, Τύπου και Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες, 26/11/2003

Ετήσια Σύνοδος Προέδρων και Γενικών Γραμματέων
των Ο.Κ.Ε. της Ε.Ε.
Μαδρίτη, 28/11/2003

Περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη
Εκδήλωση Ν.Ο.Κ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο, 29/11/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Οκτώβριος 2003
Γνώμες

Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Σχέδιο Νόμου)

Η Προστασία του Καταναλωτή
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ρώμη, 6-7/10/2003

Περιφερειακή ανάπτυξη και τα οικονομικά Α' και Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης
Εκδήλωση Ν.Ο.Κ.Ε. Ηρακλείου Ηράκλειο, 16/10/2003

Περιφερειακή ανάπτυξη και ο ρόλος των κοινωνικών φορέων στο Νομό Φωκίδας",
Εκδήλωση Ν.Ο.Κ.Ε. Φωκίδας Άμφισσα, 25/10/2003

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εκδήλωση Αθήνα, 31/10/2003

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Σεπτέμβριος 2003
Γνώμες

Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
(Σχέδιο Νόμου)

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στην 68η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, 6-14/9/2003

CESlink Meeting
Λουξεμβούργο, 19/9/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Ιούλιος 2003
Γνώμες

Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ)
(Σχέδιο Νόμου)

Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Διοίκηση με Στόχους, Αξιολόγηση και Σταδιοδρομία Δημοσίων Υπαλλήλων, Μετατάξεις και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)

Εκδηλώσεις

6η Ετήσια Συνάντηση Ο.Κ.Ε. και Ν.Ο.Κ.Ε.
Αλεξανδρούπολη, 5/7/2003

Περιφερειακή Ανάπτυξη και τα Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημόσια Συζήτηση Αλεξανδρούπολη, 5/7/2003

Δραστηριότητες
Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004
Ιούνιος 2003
Γνώμες
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙII 2000 - 2006
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)
Εκδηλώσεις
Συνάντηση με τον κ. Pat Cox, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Χαλκιδική, 20/6/2003
Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Προετοιμασία των εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία

Απρίλιος 2003
Γνώμες
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις
(Σχέδιο Νόμου)
Εκδηλώσεις

Η Διαχείριση των Υδατικών Πόρων
Ανοικτή εκδήλωση Αθήνα, 2/4/2003

Ομιλία του κ. Jean-Luc Dehaene, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης
Αθήνα, 8/4/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Προετοιμασία των εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία

Μάρτιος 2003
Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις Ομιλία του Γ. Γραμματέα της Ο.Κ.Ε., L.S.E.,
Λονδίνο, 11/3/2003

Οι Καταναλωτές και η Διεύρυνση της Ε.Ε.
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Θεσσαλονίκη, 14-15/3/2003

Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, Συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής,
Βρυξέλλες, 20/3/2003

Παρουσίαση μελέτης της Παγκόσμιας Τράπεζας,
Αθήνα, 28/3/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Προετοιμασία των εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία

Φεβρουάριος 2003
Γνώμες

Επιστροφή ΦΠΑ και ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης επί των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Επιχειρησιακά Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II 2000 - 2006
(Γνώμη Πρωτοβουλίας)

Εκδηλώσεις

Συνάντηση για την Ευρωπαϊκή Συνέλευση,
Βρυξέλλες, 6/2/2003

Μετανάστευση - Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση των Μεταναστών
Διεθνές Συνέδριο Αθήνα, 27-28/2/2003

Δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Συμμετοχή του Προέδρου στην Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004

Προετοιμασία των εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία