Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

The third Group Members are:

a. four from the Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (PA.S.E.GE.S.) and two from the General Confederation of Greek Agrarian Associations (GE.S.A.S.E.),

b. a member pursuing professional services from the Lawyers Coordinating Committee, the Greek Medical Association (P.I.S.), the Central Union of Hellenic Chambers (K.E.E.E.), the Technical Chamber of Greece (T.E.E.), the Economic Chamber of Greece (O.E.E.), the Geotechnical Chamber of Greece (GEO.T.E.E.),

c. one (1) representative of the Consumers, environmental protection Organizations, the National Confederation of Disabled People (E.S.A.E.A.), Organizations on issues of gender equality,

d. two (2) Members from the Central Union of Communities and Municipalities of Greece (K.E.D.K.E.) and

e. two (2) Members from the Hellenic Central Union of Prefectures (K.E.P.E.).

f. two (2) Members from the Supreme Confederation of Multi-Child Parents of Greece (A.S.P.E.).


Georgios Goniotakis is the Vice - President of the ESC (Group C).