Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

The Members of the first Group are:

a. four from the Hellenic Federation of Enterprises (SEV), the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (G.S.E.V.E.E.), the National Confederation of Hellenic Commerce (E.S.E.E.), the Association of Greek Tourism Enterprises (S.E.T.E.) and

b. one from the Union of the Hellenic Bank Association (E.E.T.), the Union of the Greek Shipowners (E.E.E.), the Association of Greek Contracting Companies (S.A.T.E.), the Hellenic Federation of Building Contractors and Developers (OM.K.O.E.E.).


Georgios Karanikas is the Vice - President of the ESC (Group A).