Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, αντιπροσωπεία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρό της κ. Νικόλαο Σκορίνη, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία της Ο.Κ.Ε. του Ισραήλ, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Yehuda Talmon, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου TRESMED 4 με θέμα «Γυναίκα και Κοινωνικός Διάλογος», στα Γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Τις δύο αντιπροσωπείες υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στο τέλος της διμερούς συνάντησης, οι δύο αντιπροσωπείες υπέγραψαν κείμενο Συνεργασίας. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι οι δύο Ο.Κ.Ε. να ενδυναμώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την κοινωνία των πολιτών.

Ο κ. Σκορίνης ευχαρίστησε αρχικά τον κ. Talmon για τη συνάντηση και αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς. Επίσης, τον ενημέρωσε για το έργο της Ο.Κ.Ε. στην Ελλάδα. Ο κ. Talmon από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του κειμένου Συνεργασίας και τόνισε την ανάγκη για την ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ.

Στην ισραηλινή αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο κ. Motty Shapira, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Οργανώσεων Αυτοαπασχολούμενων του Ισραήλ, η κα Frances Raday, Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου Concord για την Eνσωμάτωση του Διεθνούς Δικαίου, η κα Vered Swid, Γενική Διευθύντρια της Αρχής για τη Βελτίωση της Θέσης των Γυναικών, Γραφείο Πρωθυπουργού του Ισραήλ, η κα Dalia Narkis, Περιφερειακή Διευθύνουσα Σύμβουλος για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου της Manpower Group, και ο κ. Shlomo Neuman, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. του Ισραήλ. Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από την Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος ο κ. Ιωάννης Πούπκος, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Αποκόμματα Τύπου