Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ

 

Την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012, οι αντιπροσωπείες της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, με επικεφαλής τον Πρόεδρό της κ. Χρήστο Πολυζωγόπουλo, και του Συμβουλίου για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη της Βραζιλίας, με επικεφαλής τον κ. Franco Moreira, Υπουργό Προεδρίας της Βραζιλίας και Εκτελεστικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της πολύ καλής σχέσης και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο θεσμών, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι οι δύο θεσμοί να ενδυναμώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις με τη διεύρυνση της συνεργασίας τους και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για την κοινωνία των πολιτών, κάτω από μια εθνική και διεθνή θεώρηση των πραγμάτων.

Ο κ. Moreira, εκπροσωπώντας την Πρόεδρο της Βραζιλίας κα Dilma Rousseff, η οποία προΐσταται του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, αφού εξέφρασε ρητά την υποστήριξη της Βραζιλίας προς την Ελλάδα για την υπέρβαση όλων των προβλημάτων που συνθέτουν την ελληνική κρίση,  τόνισε την ιδιαίτερη χαρά του για την έναρξη αυτής της συνεργασίας με την Ο.Κ.Ε. Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι οι παρόμοιες συνθήκες που αντιμετώπισε στο παρελθόν η Βραζιλία και αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα, θα αποτελέσουν πολύτιμο βοηθό στις μελλοντικές κοινές συνέργειες των δύο θεσμών.

Ο κ. Πολυζωγόπουλος, από την πλευρά του, ευχαρίστησε θερμά τον κ. Moreira για την αλληλέγγυα στάση της Βραζιλίας η οποία με σαφήνεια υποστηρίζει τη χώρα μας σε όλα τα διεθνή forum, όπως και στις οικονομικές συναλλαγές των δύο χωρών και ανέφερε ότι η συνεργασία τους μέσω κοινών δράσεων που θα αναληφθούν στο άμεσο προσεχές μέλλον, θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών προστασίας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.
Στη συνάντηση συμμετείχε και συνέβαλλε στο θετικό αποτέλεσμα ο κ. Δημήτρης Αλεξανδράκης, Πρέσβης της Ελλάδας στη Βραζιλία. Ο κ. Αλεξανδράκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα έχει την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας και όλες οι μελλοντικές κοινές δράσεις που θα ακολουθήσουν θα ενθαρρυνθούν με κάθε δυνατότητα που προσφέρεται από την πλευρά του.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο κ. Απόστολος Ξυράφης, Γενικός Γραμματέας, και η Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Κ.Ε.

Αποκόμματα Τύπου