Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

President:
Vernicos George

 

GROUP Α'

Vice-President:
Karanikas Georgios - Hellenic Confederation of Commerce & Entrepreneurship (ESEE)

Executive Committee:
Kyriazis Harry - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Papargyris Ioannis - Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants (GSEVEE),
Amvrazis Georgios - Greek Tourism Confederation (SETE),
Tsatiris Georgios - Hellenic Bank Association (HBA),
Alepis Michalis - Association of Greek Contracting Companies (SATE)

Members:
Bitsios Konstantinos - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Bardani Rena - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Deligiannis Fokion - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Kavathas Georgios - President of GSEVEE,
Vardas Ioannis - GSEVEE,
Kourassis Georgios - GSEVEE,
Korkidis Vassilios - President of ESEE,
Dimitriadis Dimitris - ESEE,
Ηantzaridis Konstantinos - ESEE ,
Tokouzis Panagiotis - SETE,
Sakellis Michalis - SETE c Giannimaras Georgios - Union of Greek Shipowners (EEE),
Kapsimalis Dimitrios - President of the Hellenic Federation of Real Estate Developers (OM.K.O.E.E.)

Alternate Members:
Mitsopoulos Michalis - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Kyriakou Ioannis - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Vergados Dimitrios - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Xirogiannis Georgios - SEV Hellenic Federation of Enterprises,
Asmatoglou Georgios - GSEVEE,
Mavraki Artemis - GSEVEE,
Tsiakiroglou Sotirios - GSEVEE,
Giakoumakis Georgios - GSEVEE,
Psaroudakis Emmanuel - ESEE,
Apostolaki Evangelia - ESEE ,
Mouzakitis Konstantinos - ESEE,
Filippidis Pantelis - ESEE,
Kikilias Elias - SETE,
Zoitos Nickolaos - SETE,
Petropoulos Xenofon - SETE ,
Skretas Efstathios - SETE ,
Radeos Konstantinos - HBA,
Konstantinidis Dimitrios - SATE ,
Kanellopoulos Konstantinos - OM.K.O.E.E.

 

GROUP Β'

Vice-President:
Koleventis Fotis - Greek General Confederation of Labour (GSEE)

Executive Committee:
Kyriakoulias Panagiotis - GSEE,
Poupkos Ioannis - GSEE,
Syriopoulos Panagiotis - GSEE,
Koutsioumpelis Stavros - Supreme Administration of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY),
Paidas Ioannis - ADEDY

Members:
Arvanitozisis Dimitrios - GSEE,
Christopoulos Georgios - GSEE,
Lanara - Tzotze Zoe - GSEE,
Dimoudis Evangelos - GSEE,
Stoimenidis Andreas - GSEE,
Peponis Emmanuel - GSEE,
Ζoumbos Michalis - GSEE,
Rizeakos Ioannis - GSEE,
Ioannidis Georgios - GSEE,
Trachanatzis Efstathios - GSEE,
Kakkos Ioannis - ADEDY,
Petropoulos Georgios - ADEDY,
Efthimiou Christopoulos - ADEDY

Αlternate Members:
Katsiamakis Andreas - GSEE,
Alexandrakis Georgios - GSEE ,
Rantitsas Georgios - GSEE,
Grevetzakis Ioannis - GSEE,
Kontonidis Stefanos - GSEE,
Skoutelas Stergios - GSEE,
Stathopoulos Achilleas - GSEE,
Dima Konstantina - GSEE,
Kokolakis Emmanuel - GSEE,
Anastasiou Themis - GSEE,
Babalis Georgios - GSEE,
Voulgarakis Georgios - GSEE,
Katsaros Panagiotis - GSEE,
Tsombanoglou Eleftherios - GSEE,
Papageorgopoulos Ioannis - ADEDY,
Αlexopoulos Nickolaos - ADEDY ,
Peppes Dimitrios - ADEDY,
Basmatzidou Reveka - ADEDY,
Merkos Dimitrios - ADEDY,
Karageorgou Vasiliki - ADEDY

 

GROUP C'

Vice-President:
Goniotakis Georgios - Panhellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (PASEGES)

Executive Committee:
Katsina Sophia - Athens Bar Association,
Agniadis Panagiotis - Union of Hellenic Chambers of Commerce (UHCC),
Tsemperlidis Nicholaos - President of the Consumers Protection Centre (KEPKA),
Tsiamis Ioannis - Central Union of Municipalities of Greece (KEDE),
Maravelias Dimitrios - Union of Prefectures of Greece (ENPE)

Members:
Litis Vassilios - PASEGES ,
Folios Dionysios - PASEGES,
Anestis Georgios - PASEGES,
Papakonstantinou Theodoros - GESASE,
Katsina Sophia - Athens Bar Association ,
Varnavas Dimitrios - Panhellenic Medical Association (PIS),
Michalos Konstantinos - President of UHCC,
Stasinos Georgios - President of the Technical Chamber of Greece (TEE),
Kollias Konstantinos - President of the Economic Chamber of Greece (OEE),
Bessis Konstantinos - Geotechnical Chamber of Greece (GEOTEE),
Petroyannis Giorgos - GREENPEACE Greece,
Vardakastanis Ioannis - President of the National Confederation of Disabled People in Greece (NCDP),
Bekou Efi - Political Union of Women in Greece ,
Mouratoglou Ioannis - KEDE,
Filippou Petros - ENPE,
Theotokatos Vassilios - President of the Supreme Confederation of Multi-Child Parents of Greece (ASPE),
Xrysogelos Emmanuel - ASPE

Alternate Members:
Kitsikidis Lazaros - PASEGES,
Barlias Christos - PASEGES ,
Kozombolis Vassilios - PASEGES,
Lapastanis Zisimos - GESASE,
Tsotos Spyridon - GESASE,
Katopodi Artemis - Athens Bar Association,
Psycharis Panagiotis - PIS ,
Ilias Anastassios - TEE ,
Karagianni Efrosini - OEE,
Ganas Athanassios - GEOTEE,
Kekeleki Evangelia - KEPKA ,
Karavellas Dimitrios - WWF Greece,
Limveos Ioannis - NCDP,
Sinarelli Maria - Political Union of Women in Greece,
Tziachristas Dimitrios - KEDE,
Pantos Panagiotis - KEDE,
Gioldasis Vassilios - ENPE,
Karpetas Konstantinos - ENPE,
Fotopoulos Nicholaos - ASPE,
Stamoulis Dimitrios - ASPE

 

Previous General Assembly of the E.S.C.