Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

«Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική πολιτική
στην Ευρώπη: Ποιες είναι οι προκλήσεις
για συνεργασία με τρίτες χώρες;»
Διεθνής Συνδιάσκεψη, στο πλαίσιο
 της Προεδρίας της Ελλάδος
στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αθήνα, 30/6/2014

Φωτογραφικό υλικό