Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

«Για μια κοινωνία αλληλεγγύης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Προτάσεις - Συμπεράσματα - Προκλήσεις»
Αθήνα, 26/10/2015 
 

Φωτογραφικό υλικό

 

Από αριστερά: Γ. Βερνίκος Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., Ι. Μπράτης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Από αριστερά: Β. Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Α.Σ.Π.Ε., Γ. Βερνίκος, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., Κ. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Greenpeace Ελλάδος, Γ. Καρανίκας, Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.Ε.Ε., Γ. Κουράσης, Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε

Από αριστερά: Μ. Αλέπης, Μέλος Ολομέλειας Ο.Κ.Ε., Κ. Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Greenpeace Ελλάδος, Ά. Βάσιλα, ΣΕΒ, Γ. Βερνίκος, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε., Β. Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Α.Σ.Π.Ε.