Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Επίσκεψη της Α.Ε. του Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής
της Λαϊκής Πολιτικής και Συμβουλευτικής Διασκέψεως
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Du Qinglin,
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Αθήνα, 17/11/2014
 

Φωτογραφικό υλικό