Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

«Κοινωνικός Διάλογος και Εργασιακές Σχέσεις:
Ποιές οι λύσεις και ποιός ο ρόλος των
Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων
και Παρόμοιων Θεσμών σε ένα μεταβαλλόμενο
παγκόσμιο περιβάλλον»
Διεθνής Συνδιάσκεψη O.K.E.-ΑICESIS
8-9/10/2014
Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
 

Φωτογραφικό υλικό