Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας,
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Αθήνα, 1/2/2016
 

Φωτογραφικό υλικό