Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

A. European E.S.C. 

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE  
99, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32-2-546 90 11, Fax: +32-2-546 82 41
http://eesc.europa.eu

B. European E.S.Cs and similar institutions

Advisory Council for Economic and Social Affairs (Austria)
http://www.sozialpartner.at e-mail: thomas.delapina@akwien.at and alexander.hofmann@wko.at

Central Council of Economy (Belgium)
http://www.ccecrb.fgov.be, e-mail: mail@ccecrb.fgov.be

National Labour Council (Belgium)
http://www.nar-cnt.be,  e-mail: fvdk@cnt-nar.be

Economic and Social Council (Bulgaria)
http://www.esc.bg, e-mail: office@esc.bg

Council of Economic and Social Agreement  (Czech Republic)
http://www.vlada.cz, e-mail: tripartita@mpsv.cz

 Social and Economic Council (Esthonia)
http://www.sm.ee/est/pages/index.html, e-mail: smin@sm.ee

 Economic Council (Finland)
http://www.vnk.fi, e-mail: seppo.leppänen@vnk.vn.fi

Economic and Social Council (France)
http://www.ces.fr, e-mail: info@ces.fr

 Social Council (Hungary)
http://www.vosz.hu, e-mail: center@vosz.hu

 National Economic and Social Council (Ireland)
http://www.nesc.ie, e-mail: info@nesc.ie

 National Economic and Labour Council (Italy)
http://www.cnel.it, e-mail: redazioneportale@cnel.it

 Tripartite Council (Republic of Lithuania)
http://www.lrtt.lt, e-mail: soc@lrtt.lt

Economic and Social Council (Luxembourg)
http://www.etat.lu/CES, e-mail: CES@ces.etat.lu

Council for Economic and Social Development (Malta)
http://www.mcesd.org.mt, e-mail: info@mcesd.org.mt

Social Economic Council (The Netherlands)
http://www.ser.nl, e-mail: ser.info@gw.ser.nl

Tripartite Commission (Poland)
http://www.mg.gov.pl

 Economic and Social Council (Portugal)
http://www.ces.pt, e-mail: ces.cdi@mailtelepac.pt

 Economic and Social Council (Romania)
http://www.ces.ro, email: ces@ces.ro

Economic and Social Council (Spain)
http://www.ces.es, e-mail: webmaster@ces.es

Economic and Social Consultation Council (Slovakia)
http://www.government.gov.sk, e-mail: anna.machalikova@vlada.gov.sk

 Economic and Social Council (Slovenia)
http://www.sigov1.sigov.si/mzz, e-mail: ess@gov.si

C. International Association of E.S.Cs.        

AICESIS
http://www.aicesis.org

D. E.S.C. of Greece

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF GREECE (E.S.C.)
9, Amvr. Frantzi Str.,GR-117 43 Athens
Tel.: +30-210-9249510-12, Fax: +30-210-9249514-5
http://www.oke-esc.eu , e-mail: sec@oke-esc.eu , ipr@oke-esc.eu

E. Groups participating in the E.S.C. of Greece

GROUP A'

HELLENIC FEDERATION OF ENTERPRISES (SEV)
5, Xenofontos Str., GR-105 57 Athens
Tel.: +30-211-5006000, +30-210-3237325, Fax: +30-210-3222929
http://www.sev.org.gr, e-mail: info@sev.org.gr

HELLENIC CONFEDERATION OF PROFESSIONALS, CRAFTSMEN AND MERCHANTS (G.S.E.V.E.E.)
24, Kapodistriou Str., GR-106 82 Athens
Tel.: +30-210-3816600, +30-210-3830636, Fax: +30-210-3820735
http://www.gsevee.gr, e-mail: info@gsevee.gr

NATIONAL CONFEDERATION OF HELLENIC COMMERCE (E.S.E.E.)
42, Mitropoleos Str., GR-105 63 Athens
Tel.: +30-210-3259200, Fax: +30-210-3259209
http://www.esee.gr, e-mail: info@esee.gr

ASSOCIATION OF GREEK TOURISM ENTERPRISES (S.Ε.)
34, Amalias ave., GR-105 58 Αthens
Τel.: +30-210-3217165, Fax: +30-210-3217177 
http://www.sete.gr, e-mail: info@sete.gr

HELLENIC BANK ASSOCIATION (E.E.T.)
21A Amerikis Str., GR-106 72 Athens
Tel.: +30-210-3386500, Fax: +30-210-3615324
http://www.hba.gr, e-mail: hba@hba.gr

UNION OF THE GREEK SHIPOWNERS (E.E.E.)
85, Akti Miaouli & 2, Flessa Str., GR-185 38 Piraeus
Tel.: +30-210-4291159-65, Fax: +30-210-4291166, +30-210-4290107
e-mail: ugs@ath.forthnet.gr

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES (S.A.T.E.)
14-16, Fidiou Str., GR-106 78  Athens
Tel.: +30-210-3301814-5, Fax: +30-210-3824540
http://www.sate.gr, e-mail: info@sate.gr

HELLENIC FEDERATION OF BUILDING CONTRACTORS AND
DEVELOPERS (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.)

134, Siggrou Ave., GR-176 71 Athens
Τel.: +30-210-9216870, Fax: +30-210-9216876
http://www.ekat.gr,  e-mail: omkoee@otenet.gr, info@ekat.gr

GROUP B'

GREEK GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR (G.S.E.E.)
69, Patission & 2, Enianos Str., GR-104 34 Athens
Tel.: +30-210-8834611-5, Fax: +30-210-8202186-7
http://www.gsee.gr, e-mail: info@gsee.gr

SUPREME ADMINISTRATION OF GREEK CIVIL SERVANTS TRADE UNIONS (A.D.E.D.Y.)
2, Psilla & Filellinon Str., GR-105 57 Athens
Tel.: +30-213-1616900, Fax: +30-210-3246165
http://www.adedy.gr, e-mail: adedy@adedy.gr 

 

GROUP C'

PANHELLENIC CONFEDERATION OF UNIONS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES (PA.S.E.GE.S.)
26, Arkadias & Messogion Str., GR-115 26 Ambelokipi
Tel.: +30-210-7499400, +30-210-7783712, Fax: +30-210-7779313, +30-210-7484914
http://www.paseges.gr, e-mail: info@paseges.gr

GENERAL CONFEDERATION OF GREEK AGRARIAN ASSOCIATIONS (GE.S.A.S.E.)
26, Arkadias & Messogion Str., GR-115 26 Ambelokipi
Tel.: +30-210-7779493, +30-210-7711711, Fax: +30-210-7710157
http://www.gesase.gr, e-mail: info@gesase.gr

ATHENS BAR ASSOCIATION (D.S.A.)
60, Akadimias Str., GR-106 79 Athens
Tel.: +30-210-3398101, Fax: +30-210-3610537
http://www.dsa.gr, e-mail: dsa@forthnet.gr

GREEK MEDICAL ASSOCIATION (P.I.S.)
3 Ploutarchou Str., 106 75 Athens
Tel.: +30-210-7258660-2, +30-210-7295031-2, Fax: +30-210-7258663
http://www.pis.gr, e-mail: pisinfo@pis.gr

UNION OF HELLENIC CHAMBERS (Κ.Ε.Ε.Ε.)
6, Akadimias Str., GR-106 71 Αθήνα
Τel.: +30-210-3387104 (-106), Fax:+30-210-3622320 
http://www.uhc.gr, e-mail: keeuhcci@otenet.gr

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE (T.E.E.)
4, Karagiorgi Servias Str., GR-102 48 Athens
Tel.: +30-210-3291200, Fax: +30-210-3221772
http://www.tee.gr,  e-mail: tee@central.tee.gr

ECONOMIC CHAMBER OF GREECE (O.E.E.)
12 - 14, Mitropoleos Str., GR-105 63 Athens
Tel.: +30-210-5202250, Fax: +30-210-5229167
http://www.oe-e.gr, e-mail: oee@oe-e.gr

GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE (GEO.T.E.E.)
64, Venizelou Str., GR-546 34 Thessaloniki
Tel.: +30-2310-278817-8, Fax: +30-2310-236308
http://www.geotee.gr, e-mail: geotee@otenet.gr

CONSUMERS PROTECTION CENTER (KE.P.KA.)
32, V. Herakliou Str., GR-546 24 Thessaloniki
Tel.: +30-2310-233333, +30-2310-269449, Fax: +30-2310-242211
http://www.kepka.gr,  e-mail: consumers@kepka.org

ORGANIZATIONS FOR THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

WWF GREECE
26, Filellinon Str., GR-105 58 Athens
Τel.: +30-210-3314893, Fax: +30-210-3247578
http://www.wwf.gr , e-mail: support@wwf.gr

GREENPEACE GREECE
9 Klisovis Str., GR- 106 77 Athens  
Τel.:+30-210-3840774-5 Fax: +30-210-3804008
http://www.greenpeace.org/greece, e-mail: gpgreece@greenpeace.org 

 

NATIONAL CONFEDERATION OF DISABLED PEOPLE (NSDP)
236 Venizelou Str., 163 41 Ilioupoli  
Τel.: +30-210-9949837, Fax: +30-210-5238967
http://www.esaea.gr, e-mail: esaea@otenet.gr

 ORGANIZATIONS FOR GENDER EQUALITY ISSUES

POLITICAL UNION FOR WOMEN
18, Voulis Str., GR-105 63 Αthens   
Τel.:+30-210-3231945, Fax: +30-210-5238967
e-mail: central@corporation-services.gr

GREEK LEAGUE FOR WOMEN’S RIGHTS
60 Skoufa, Str., GR-106 80 Athens
Τel.: +30-210-3626460
http://www.leaguewomenrights.gr , e-mail: L.women-rights@otenet.gr

 

CENTRAL UNION OF COMMUNITIES AND MUNICIPALITIES OF GREECE (K.E.D.K.E.)
8, Gennadiou Str., GR-106 78 Athens
Tel.: +30-210-3821081, +30-210-3840480, Fax: +30-210-3820807
http://www.kedke.gr, e-mail: kedke@ath.forthnet.gr  

UNION OF REGIONS OF GREECE (EN.P.Ε.)
15 Mesogion Str., (4th Floor), 115 26 Athens  
Τel.:+30-213-32144700 (703), Fax: +30-210-7778992, 7796016
http://www.enae.gr, e-mail: enae@otenet.gr

SUPREME CONFEDERATION OF MULTI-CHILD PARENTS OF GREECE
22, Eleftherias Square, 105 53 Athens
Τel.: 210-3232513, 2103252695 Fax: 210-3255363
http://www.aspe.gr e-mail: aspe@otenet.gr