Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Α. Eυρωπαϊκή Ο.Κ.Ε.

EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
99, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32-2-546 90 11, Fax: +32-2-546 82 41
http://eesc.europa.eu

Β. Ο.Κ.Ε Ευρωπαϊκής Ένωσης

Advisory Council for Economic and Social Affairs (Αυστρία)
http://www.sozialpartner.at e-mail: thomas.delapina@akwien.at, alexander.hofmann@wko.at

Central Council of Economy (Βέλγιο)
http://www.ccecrb.fgov.be, e-mail: mail@ccecrb.fgov.be

National Labour Council (Βέλγιο)
http://www.nar-cnt.be,  e-mail: fvdk@cnt-nar.be

Economic and Social Council (Βουλγαρία)
http://www.esc.bg, e-mail: office@esc.bg

Economic and Social Council (Γαλλία)
http://www.ces.fr, e-mail: info@ces.fr

Social and Economic Council (Εσθονία)
http://www.sm.ee/est/pages/index.html, e-mail: smin@sm.ee

National Economic and Social Council (Ιρλανδία)
http://www.nesc.ie, e-mail:info@nesc.ie

Economic and Social Council (Ισπανία)
http://www.ces.es, e-mail: webmaster@ces.es

National Economic and Labour Council (Ιταλία)
http://www.cnel.it, e-mail: redazioneportale@cnel.it

Tripartite Council (Δημοκρατία της Λιθουανίας)
http://www.lrtt.lt, e-mail: soc@lrtt.lt

Economic and Social Council (Λουξεμβούργο)
http://www.etat.lu/CES, e-mail:CES@ces.etat.lu

Council for Economic and Social Development (Μάλτα)
http://www.mcesd.org.mt, e-mail: info@mcesd.org.mt

Social Economic Council (Ολλανδία)
http://www.ser.nl, e-mail:ser.info@gw.ser.nl

Social Council (Ουγγαρία)
http://www.vosz.hu, e-mail: center@vosz.hu

Tripartite Commission (Πολωνία)
http://www.mg.gov.pl

Economic and Social Council (Πορτογαλία)
http://www.ces.pt, e-mail: ces.cdi@mailtelepac.pt

Economic and Social Council (Ρουμανία)
http://www.ces.ro, email: ces@ces.ro

Economic and Social Consultation Council (Σλοβακία)
http://www.government.gov.sk, e-mail: anna.machalikova@vlada.gov.sk

Economic and Social Council (Σλοβενία)
http://www.sigov1.sigov.si/mzz, e-mail: ess@gov.si 

Council of Economic and Social Agreement  (Δημοκρατία της Τσεχίας)
http://www.vlada.cz, e-mail: tripartita@mpsv.cz

Economic Council (Φιλανδία)
http://www.vnk.fi, e-mail: seppo.leppänen@vnk.vn.fi

Γ. Διεθνής Ένωση Ο.Κ.Ε. και παρόμοιων θεσμών 

AICESIS
http://www.aicesis.org                                                                                         

Δ. Ο.Κ.Ε. Ελλάδος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.)
Αμβρ. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 210-9249510-12, Fax: 210-9249515
http://www.oke-esc.eu , e-mail: sec@oke-esc.eu , ipr@oke-esc.eu

Ε. Φορείς που συμμετέχουν στην Ο.Κ.Ε. Ελλάδος

Α΄ ΟΜΑΔΑ

ΣΕΒ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 211-5006000, Fax: 210-3222929
http://www.sev.org.gr, e-mail: info@sev.org.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα
Τηλ.: 210-3816600, Fax: 210-3820735
http://www.gsevee.gr, e-mail: info@gsevee.gr

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)
Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210-3259200, Fax: 210-3259209
http://www.esee.gr, e-mail: info@esee.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)
Λ. Αμαλίας 34, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210-3217165, Fax:210-3217177 
http://www.sete.gr, e-mail: info@sete.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Ε.Ε.Τ.)
Αμερικής 21Α, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210-3386500, Fax: 210-3615324
http://www.hba.gr, e-mail:hba@hba.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ (E.E.E.)
Ακτή Μιαούλη 85 & Φλέσσα 2, 185 38 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4291159-65, Fax: 210-4291166, 210-4290107
e-mail: ugs@ath.forthnet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Σ.Α.Τ.Ε.)

Φειδίου 14-16, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210-3301814-5, Fax: 210-3824540
http://www.sate.gr, e-mail: info@sate.gr  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.)
 
Λ. Συγγρού 134, 176 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-9216870, Fax: 210-9216876
http://www.ekat.gr,  e-mail: omkoee@otenet.gr, info@ekat.gr  

 B΄ ΟΜΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)
Πατησίων 69 & Αινιάνος 2, 104 34 Αθήνα
Τηλ.: 210-8834611-5, Fax: 210-8202186-7
http://www.gsee.gr, e-mail: info@gsee.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)
Ψύλλα 2 & Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 213-1616900, Fax: 210-3246165
http://www.adedy.gr, e-mail: adedy@adedy.gr

 Γ΄ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-7499400, 210-7783712, Fax: 210-7779313, 210-7484914
http://www.paseges.gr, e-mail: info@paseges.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.)
Αρκαδίας 26 & Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210-7779493, 210-7711711, Fax: 210-7710157
http://www.gesase.gr, e-mail: info@gesase.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Σ.Α.)
Ακαδημίας 60, 106 79 Αθήνα
Τηλ.: 210-3398270-1, Fax: 210-3610537
http://www.dsa.gr, e-mail: dsa@forthnet.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)
Πλουτάρχου 3, 106 75 Αθήνα
Τηλ.: 210-7258660-2, 210-7295031-2, Fax: 210-7258663
http://www.pis.gr, e-mail: pisinfo@pis.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-3387104 (-106), Fax:210-3622320 
http://www.uhc.gr, e-mail: keeuhcci@otenet.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Καραγιώργη Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα
Τηλ.: 210-3291200, Fax: 210-3221772
http://www.tee.gr, e-mail: tee@central.tee.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.E.E.)
Μητροπόλεως 12 - 14, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210-5202250, Fax: 210-5229167
http://www.oe-e.gr, e-mail: oee@oe-e.gr

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.)
Βενιζέλου 64, 546 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-278817-8, Fax: 2310-236308
http://www.geotee.gr, e-mail: geotee@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
Bασ. Ηρακλείου 32, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-233333, 269449, Fax: 2310-242211
http://www.kepka.gr, e-mail: consumers@kepka.org

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

WWF ΕΛΛΑΣ
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα    
Τηλ.: 210-3314893, Fax: 210-3247578
http://www.wwf.gr , e-mail: support@wwf.gr

GREENPEACE ΕΛΛΑΣ         
Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210-3840774-5 Fax: 210-3804008
http://www.greenpeace.org/greece, e-mail: gpgreece@greenpeace.org 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “Ε.Σ.Α.με.Α”
Eλ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη  
Τηλ.: 210-9949837, Fax: 210-5238967
http://www.esaea.gr, e-mail: esaea@otenet.gr

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Βουλής 18, 105 63 Αθήνα   
Τηλ.: 210-3231945, Fax: 210-5238967
e-mail: central@corporation-services.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Σκουφά 60, 106 80Αθήνα
Τηλ.: 210 3626460
http://www.leaguewomenrights.gr , e-mail: L.women-rights@otenet.gr

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)
Γενναδίου 8 & Ακαδημίας, 106 78 Αθήνα
Τηλ.: 210-3899600, Fax: 210-3820807, 210-3302044
http://www.kedke.gr, e-mail: kedke@ath.forthnet.gr

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝ.Π.Ε.)
Μεσογείων 15 (4ος όροφος), 115 26 Αθήνα
Τηλ.: 213-32144700 (703), Fax: 210-7778992, 7796016
http://www.enae.gr, e-mail: enae@otenet.gr

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Σ.Π.Ε.)
Πλ. Ελευθερίας 22, 105 53 Αθήνα
Τηλ.: 210-3232513, 210-3252695 Fax: 210-3255363
http://www.aspe.gr e-mail: info@aspe.org.gr

ΣΤ. Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α)