Αρχική ΣελίδαΕπικοινωνία

Χρήσιμα Links

Στην ελληνική γλώσσα:

 • www.acci.gr (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
 • www.acsmi.gr (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών)
 • www.athensbusinessclub.gr
 • www.business2005.gr
 • www.businessforum.gr
 • www.ebusinessforum.gr (business forum του Υπουργείου Ανάπτυξης)
 • www.eie.org.gr (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας)
 • www.elinyae.gr (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)
 • www.fgi.org.gr (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών)
 • www.ggb.gr (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας)
 • www.gge.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
 • www.ggka.gr (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
 • www.gsee.gr (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας)
 • www.ika.gr (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)
 • www.iobe.gr (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών)
 • www.kepea.gr (Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ)
 • www.kethi.gr (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας)
 • www.mko.gr (portal Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων)
 • www.nee.gr (Ναυτικό Επιμελητήριο)
 • www.oek.gr (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας)
 • www.omed.gr (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας)
 • www.paep.org.gr (Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ)
 • www.parliament.gr (Βουλή των Ελλήνων)
 • www.primeminister.gr (Κυβέρνηση)
 • www.ypakp.gr  (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
 • www.ypan.gr (Υπουργείο Ανάπτυξης)
 • www.ypyp.gr (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

 

Ξενόγλωσσα:

 • www.aeip.net (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection)
 • www.bbc.co.uk (BBC)
 • www.bls.gov (Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας-ΗΠΑ)
 • www.cls.dk (Κέντρο Αγοράς Εργασίας και Κοινωνικών Ερευνών-Δανία)
 • www.curia.eu (Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)
 • www.dwp.gov.uk (Διεύθυνση Εργασίας και Συντάξεων-Μ. Βρετανία)
 • www.echr.coe.int (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)
 • www.eurofound.eu (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας)
 • www.euro-ombudsman.eu.int (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής)
 • www.europa.eu (Ευρωπαϊκή Ένωση)
 • www.europarl.eu (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
 • www.europe.osha.eu.int (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία)
 • www.healthfinder.gov (portal για ιστοσελίδες σχετικές με την υγεία)
 • www.inrs.fr (Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας-Γαλλία)
 • www.ipe.com (Investment & Pensions Europe)
 • www.lse.fr (Liaisons Sociales Europeennes)
 • www.monde-diplomatique.fr (Le Monde Diplomatique)
 • www.ngo.org (portal για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις του ΟΗΕ)
 • www.observatoire-retraites.org (Εθνικό Παρατηρητήριο Συντάξεων-Γαλλία)
 • www.oecd.org (OργανισμόςΟικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)
 • www.osha.gov (Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία-ΗΠΑ)
 • www.socsec.org (Social Security Network)
 • www.ssa.gov (Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλειας-ΗΠΑ)
 • www.taxsites.com (portal για ιστοσελίδες σχετικές με τη φορολογία)

 

Copyright Α.Σ. Εμπειρία 2007
 


ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ