Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Μήνυμα του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος (Πρόεδρος ΟΚΕ)Οι σύγχρονες εξελίξεις στην κοινωνία και την οικονομία αποτελούν ένα σοβαρό πεδίο επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τίθεται λοιπόν στην ευρωπαϊκή Ο.Κ.Ε. και στις εθνικές Ο.Κ.Ε. το καθήκον να αφουγκραστούν και να μελετήσουν τη νέα πραγματικότητα στην οποία εισέρχεται η κοινωνία και με τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων να αναδείξουν την αναγκαιότητα των επιλογών στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο κοινωνικός διάλογος έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνενόησης, συναίνεσης και συνευθύνης, προκειμένου να οδηγήσει στην πρόοδο των χωρών και την ευημερία των πολιτών.

Η ελληνική Ο.Κ.Ε., ως θεσμικός εκφραστής της κοινωνίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ώστε να γίνει πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός ο κοινωνικός διάλογος στην ελληνική κοινωνία.

 

Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Πρόεδρος

Αμβρ. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα. Τηλ.: 210-9249510, Fax: 210-9249515.
E-mail:president@oke-esc.eu

 

Κοινωνικό μήνυμα της Ο.Κ.Ε.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ