Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή  Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Διαδικτυακή συνεργασία μεταξύ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions
Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς. Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΕΜΠΕΙΡΙΑ»
Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
Ελληνική Προεδρία της UCESIF
 

Μήνυμα του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.

Γιώργος Βερνίκος (Πρόεδρος ΟΚΕ)Η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν πλήττουν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, θέτοντας σε αμφισβήτηση ακόμα και το ρόλο της συμμετοχικότητας για την ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών βρίσκεται σήμερα σε σημείο καμπής. Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και του τρόπου δράσης και δικτύωσης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών είναι αναγκαίος ώστε να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι και να οικοδομηθούν πολιτικές με βάση την ανάπτυξη και την αμοιβαία αλληλεγγύη στην Ευρώπη.

Στις νέες συνθήκες ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να υιοθετεί μια δημοκρατική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δίνοντας έμφαση στην ποιοτική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια, τη νομιμότητα, τη λογοδοσία, τη δημόσια ηθική, την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Η λειτουργία των Ο.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδραιώνει τη δημοκρατία και συνδέεται με την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δομών και λειτουργιών των κρατών μελών. Η ελληνική Ο.Κ.Ε., ως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος χώρος κοινωνικού διαλόγου, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο λόγω της αποστολής της και θα πρέπει να καταστήσει όλο και ισχυρότερη την επιρροή της στις τελικές πολιτικές αποφάσεις.

 

Γιώργος Βερνίκος
Πρόεδρος

Αμβρ. Φραντζή 9, 117 43 Αθήνα. Τηλ.: 210-9249510, Fax: 210-9249515.
E-mail:president@oke-esc.eu

 

Κοινωνικό μήνυμα της Ο.Κ.Ε.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


 

Η Αξιοποίηση του Ενεργού Πληθυσμού χωρίς Ηλικιακούς Αποκλεισμούς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ